SAVETI: Vreme je za tretiranje zasada koštičavih voćaka NAKON BERBE

SAVETI: Vreme je za tretiranje zasada koštičavih voćaka NAKON BERBE

Berba je prošla, ali u zasadima koštičavih voćaka se nastavlja nega. U ovom slučaju, nega voćnjaka podrazumeva dodatni niz operacija. Sve ove mere koje se sprovode u zasadima nakon obavljene berbe imaju za cilj da pripreme biljke odnosno voćke za narednu vegetaciju. Pored raznih operacija i mera nege, u zasadima koštičavih voćaka se obavlja i prihrana do početka zimskog mirovanja kada su završeni procesi formiranja i diferenciranja rodnih pupoljaka.

SAVETI: Vreme je za tretiranje  zasada koštičavih voćaka NAKON BERBE

U jesen prilikom đubrenja, unose se potrebne količine hranljivih elemenata neohodnih za razvoj biljke za narednu sezonu.

U toku vegetacije zbog rasta i razvoja lisne i drvenaste mase i plodova, umanjena je količina mikro i makroelemenata u zemljištu. Kako bi biljke što brže usvojile i deponovale mikroelemente u svoje organe, a sve u cilju snažnijeg starta naredne sezone, neophodno je obaviti njihovo prihranjivanje u narednom periodu.

Biljka pre opadanja lišća, uvlači sve neophodne hranljive elemente u drvenaste organe, pa sve do korena. Pre povlačenja sokova u biljkama, redovna mera predstavlja tretiranje biljaka hranivima preko lista, odnosto folijarnim putem.

Nakon izvršene berbe u zasadima, veoma je važno tretiranje koje ima ulogu u pripremi voćaka za narednu vegetaciju u cilju obezbeđivanja energije za cvetanje i listanje na proleće. Jako je bitno da se ovo tretiranje obavi pre početka žućenja listova, dok su fotosintetski aktivni.

Kompanija Galenika-Fitofarmacija za obavljanje tretiranja u zasadima koštičavih voćaka posle obavljene berbe preporučuje primenu kombinacije sledećih preparata:

FOLIGAL FEED BOR 150 u koncentraciji 0,1-0,2%
+
FOLIGAL FEED CINK 700 u koncentraciji 0,1%
+
FOLIGAL FEED MAN 500 u koncentraciji 0,1%

+


FOLIGAL FEED MAG 500 u koncentraciji 0,2-0,4%

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica