Koje uslove mora da zadovoljava soja za industrijsku preradu?

Koje uslove mora da zadovoljava soja za industrijsku preradu?

Soja je sirovina koja se često koristi u industriji ulja i za proizvodnju dizel goriva. Da bi njome moglo da se trguje, soja mora da zadovoljava određene uslove kvaliteta i higijenske ispravnosti.

Kako treba da izgleda soja za industrijusku preradu - © Pixabay

Soja namenjena industrijskoj preradi mora da ispunjava sledeće uslove:

  • da je zdravo, jedro, suvo i bez plesni;
  • boja semena žuta;
  • na preseku seme mora biti žute boje;
  • dozvoljeno je da u masi semena, bude najviše 2% semena soje smeđe ili druge boje;
  • da ne sadrži više od 2% ukupnih nečistoća;
  • vode i drugih isparljivih materija do 13%;
  • ulje (petrol – etarski ekstrakt) najmanje 16%;
  • slobodne masne kiseline ekstrakta (kao oleinska) do 1% i
  • protein najmanje 36,5%.

Nečistoće, odnosno primese mogu biti organskog i neorganskog porekla.

U organske nečistoće spadaju: delovi stabljike, lista i mahune, seme drugih biljaka i seme drugih uljanih biljaka.
U neorganske primese spadaju: pesak, zemlja, kamenje, prašina i dr.

Soja za industrijsku preradu ne sme da sadrži strane primese koje se tokom prerade ne mogu odstraniti i mogu štetno delovati na zdravlje ljudi.

Autor: Dipl.inž Jorgovanka Vlajkovac, PSSS Požarevac

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica