Svet poljoprivrede Prodavnica

Od čega zavisi isplativost gajenja kukuruza?

Proizvodnja kukuruza može da bude profitabilna, ali sve to zavisi od korova koji se javljaju u zemljištu. Tako da sa adekvatnom primenom određenih herbicida možemo da dovedemo proizvodnju na zahtevani nivo.

Dipl. inž. Dragan Đorđević iz Agromarketa objašnjava da se jedno rešenje zasniva na primeni preparata Siran 40 SC u fazi do 5 lista kukuruza. Nikosulfuron u formulaciji od 1,2 l/ha koji je namenjen suzbijanju uskolisnih korova. A dodatak je Agrodimark preparat na bazi dikambe namenjen suzbijanju širokolisnih korova u dozi primene od 0,6 l/ha. Ova kombinacija daje odličan rezultat ukoliko se primeni u fazi od 4 do 5 lista kukuruza. Preporučuje se i primena folijarnog đubriva Fitofert SPEED u dozi od 3 l/ha.

 

Sagovornici: Rade Stojičić, ratar iz Velikog Izvora
Dipl. inž. Dragan Đorđević, Agromarket

Komentari