Krma ODLIČNOG kvaliteta: Saznajte kako se gaji SUDANSKA TRAVA

Krma ODLIČNOG kvaliteta: Saznajte kako se gaji SUDANSKA TRAVA

Sudanska trava je jednogodišnja krmna biljka koja se koristi kao zelena krma, ali i za spremanje senaže i silaže. Daje visok prinos hranljive vrednosti i dobre svarljivosti zelene mase. Dobro podnosi sušu i visoke temperature tokom letnjih meseci. Setva ove biljke tanke i visoke stabljike kreće da se obavlja krajem aprila i početkom maja. Mi vam predstavljamo uslove uzgoja sudanske trave.

SenoFoto:Pixabay

Setva sudanske trave

Obavlja se uglavnom nekoliko dana nakon setve kukuruza ako je glavni usev, ukoliko je naknadni usev optimalno vreme je sredina i kraj maja, a ako je postrni, od početka do sredine jula.

Kako je ovo biljka toplih krajeva, potrebna temperatura za klijanje semena iznosi minimum 10 stepeni. Osim što zahteva toplotu ova kultura iziskuje veću količinu kako mineralnih đubriva tako i stajnjaka.

Količina stajnjaka koja se preporučuje je 20 do 30 tona po hektaru, a kada su u pitanju mineralna đubriva azot se primenjuje u količini od 80 do 200 kilograma po hektaru, fosfor 50 do 60 kilograma po hektaru i kalijum 70 do 80 kilograma po hektaru.

Navedena količina fosfornih i kalijumovih đubriva se primenjuje u celosti pri osnovnoj obradi kao i trećina količine azota, a druge dve trećine azota se koriste za prihranjivanje biljke kada bude imala 5,6 listova, odnosno posle prvog otkosa.

Optimalna dubina setve iznosi od 3 do 5 centimetara a nakon setve zemljište treba povaljati radi ravnomernijeg i uspešnijeg nicanja biljaka.

Ako se sadi kao glavni usev, osnovna obrada zemljišta se vrši na jesen, u oktobru, a u proleće se samo odradi površinska priprema, a ukoliko je naknadni usev sejanje se vrši posle skidanja preduseva i predsetvene pripreme zemljišta.

Sudanska trava iscrpljuje zemljište u velikoj meri, ogroman je potrošač hranljivih materija, te je nužno gajiti u plodoredu. Gaji se uglavnom nakon strnih žita i đubrenih okopavina.


Ima dobro razvijen i jak korenov sistem te kao što je gorenavedeno dobro podnosi sušu. Međutim, ovoj biljci odgovara navodnjavanje. U početnim fazama rasta potrebna je zaštita od korova, a kasnije ih ona sama odbacuje. Ova biljka se može gajiti na različitih tipovima zemljišta.

Krave jedu seno Foto:Pixabay

Upotreba sudanske trave u ishrani stoke

Ova biljka sadrži 10 posto proteina, 25 do 30 posto celuloze i 9 posto mineralne materije. Na našem području uglavnom su zastupljena dva otkosa, nekada i tri.

Ispaša se vrši kada visina biljke iznosi oko 40 centimetara. Kosi se pre izbijanja metlica jer tada dolazi do debljanja stabljika što govedima ne godi. Nikada se ne kosi do zemlje zbog regenerisanja biljke već se kosi na visini od 10 centimetara od zemlje. Može se kositi u fazi metličenja kada je u pitanju priprema silaže.


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica