Koje zemljište je najpogodnije za gajenje lucerke

Koje zemljište je najpogodnije za gajenje lucerke

Lucerka je jedna od najvažnijih krmnih kultura, od koje se dobija veoma kvalitetna stočna hrana, značajna za ishranu svih vrsta domaćih životinja. Kako bi gajenje lucerke bilo uspešno, važno je odabrati adekvatnu parcelu i povoljno tlo.

Za gajenje lucerke presudno je kvaliteno zemljište - © Pixabay
 

Lucerka je biljka koja je izuzetno bogata mineralnim materijama, a posebno kalcijumom. Ovaj vitamin je veoma  značajan u ishrani stoke, za proizvodnju mleka, ali i kao sastavni deo kosti za stočni podmladak. Međutim, ona se ne koristi samo za ishranu stoke, već ima važno mesto u plodoredu. Razoravanjem lucerišta u zemljištu ostaju velike količine organske mase, čijim razlaganjem i mineralizacijom se popravljaju fizičke, hemijske i mikrobiološke osobine zemljišta.

Kada biramo zemljište gde ćemo posejati lucerku, moramo imati u vidu da ono mora biti duboko, rastresito, plodno i sa povoljnim vodno vazdušnim režimom, objašnjava Darko Simić iz Poljoprivredne stručne i savetodavne službe.

Za gajenje lucerke presudno je kvaliteno zemljište - © Pixabay

Na ovakvom zemljištu, lucerka razvija dubok i razgranat korenov sistem što joj omogućuje bolje snabdevanje vodom i hranivima za maksimalnu produktivnost i dugotrajnost. Lucerka zahteva srednje teška zemljišta neutralne reakcije, tipa černozem, livadska crnica, gajnjača, aluvijum, meliorisane i kultivisane ritske crnice. Jako je osetljiva i ne podnosi kisela zemljišta poput zemljišta sa malim sadržajem kalcijuma, kao što su pseudoglej, opodzoljena gajnjača i slično

Na ovakvom zemljištu tipa pseudoglej, lucerka može uspevati samo ukoliko se izvrši melioracija zemljišta unošenjem dosta kalcijuma, organskog i mineralnog đubriva, kao i regulisanje vlažnosti i intenzivnom obradom. Za luceku je podesna pH vrednost koja se kreće od 6,6 – 7,5.

Pored adekvatnog zemljišta za dobar kvalitet i prinos lucerke bitno je pravilno košenje i pravovremena zaštitita od lucerkine buve.


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica