Jedno rešenje za više problema: Sprečite desetkovanje strnih žita suzbijanjem svih najznačajnih patogena

Jedno rešenje za više problema: Sprečite desetkovanje strnih žita suzbijanjem svih najznačajnih patogena

Uspešna zaštita lista i klasa strnih žita je preduslov za visoke prinose i očekivanu ekonomsku dobit. Poljoprivrednici treba na vreme da reaguju i suzbiju bolesti koje mogu desetkovati prinose ratarskih kultura i umanjiti njihovu tržišnu vrednost.

PšenicaFoto:Adama Media Library

Zamir® – snažno i moćno sredstvo protiv svih značajnih bolesti pšenice i ječma

Zamir® je dvokomponentni sistemični fungicid protektivnog, kurativnog i eradikativnog delovanja. U svom sastavu preparat ima dve aktivne materije: prohloraz i tebukonazol. Navedene aktivne komponente deluju u sinergiji čineći fungicid Zamir® vrlo moćnim sredstvom u borbi protiv svih ekonomski značajnih bolesti pšenice i ječma.

Aktivna materija prohloraz obezbeđuje preparatu delovanje na temperaturama već od 8 °C, pa je Zamir® sigurna i pouzdana opcija u ranim fungicidnim tretmanima kod zaštite lista strnih žita.

Zamir® je visokoefikasno rešenje za zaštitu pšenice od prouzrokovača sive pegavosti lista i klasa, pepelnice i lisne rđe, kao i fuzarioze klasa, dok je kod ječma pravi izbor u zaštiti od prouzrokovača mrežaste pegavosti lista, sočivaste pegavosti lista, žutomrke pegavosti lista i pepelnice.

Preporučena količina Zamira® za zaštitu lista kod pšenice je 0,75-0,8 l/ha, a za zaštitu klasa 1 l/ha. Kod ječma preporučena količina za zaštitu lista je 1 l/ha.

Prvi fungicidni tretman je neophodno izvršiti na vreme

„Važno je zapamtiti da se ne sme kasniti sa prvim fungicidnim tretmanom jer je on ključan za zdravstveno stanje useva”, napominje Dejan Jovanović.

Prvi fungicidni tretman zaštite lista strnih žita, obično se izvodi rano u proleće, od kraja bokorenja i početkom vlatanja tj.kolenčenja useva. Kod pšenice je ovaj tretman najčešće u fazi od pojave prvog do drugog kolenca, dok je kod ječma od bokorenja do pojave prvog kolenca.


Bitno je pravovremeno reagovati i bolest zaustaviti na donjem delu biljke. Ne smemo dozvoliti da patogen zahvati list zastavičar, koji je nosilac prinosa kao i dva lista ispod.

Takođe je vrlo značajno zaštititi klas od bolesti. Ekonomski najznačajnija bolest klasa pšenice je fuzarioza (Fusarium spp.). Fuzarioza klasa dovodi do smanjenja prinosa, kao i kvaliteta zrna. Zaražena zrna su štura, nedovoljno nalivena, manje hektolitarske težine kao i lošijeg kvaliteta. Ovako zaražena zrna sadrže i mikotoksine, koji su veoma štetni za čoveka.

PšenicaFoto:Adama Media Library


Tretman protiv prouzrokovača fuzarioze klasa treba obaviti pre infekcije

Koji je idealan momenat za zaštitu klasa od bolesti? – To je večito pitanje koje muči proizvođače. Da li su rano ušli u parcelu? Da li su zakasnili sa tretmanom? Kritičan period za infekciju klasa pšenice prouzrokovačem fuzarioze klasa, gljivom Fusarium spp je faza cvetanja. Zaraza se ostvaruje preko prašnika. Tretman treba obaviti preventivno, pre ostvarene infekcije.

„U praksi se pokazalo da je najranije kada možemo da uđemo i kada možemo da tretiramo klas protiv bolesti, kada se pojavi 75 posto klasa iznad lista zastavičara”, naglašava Jovanović.


Idealan momenat je na samom početku cvetanja pšenice, kada 5-10 posto klasova izbaci prašnike i kada se pojave prvi cvetovi u središnjem delu klasa. Najkasnije se može ući u tretman kada se pojavi 50 posto cvetova na klasu.

„Pojava belih cvetova, suvih, primetna je kada je cvetanje završeno i tada je suviše kasno za svaki tretman”, istakao je Jovanović.

Za ovu namenu preporučuje se 1 l/ha fungicida Zamir®. Obe aktivne materije u preparatu Zamir® (prohloraz i tebukonazol) visoko su efikasne u kontroli gljiva Fusarium spp.

Tretmanom koji je usmeren protiv fuzarioze klasa pšenice, Zamir® kontroliše i druge bolesti kao što su pegavost lista i plevica pšenice (Septoria tritici i Septoria nodarum), pepelnica lista i klasa žitarica (Erysiphe graminis), ukoliko su u to vreme prisutne u usevu.

Za dodatne savete u primeni i raspoloživost proizvoda u vašoj poljoprivrednoj apoteci obratite se stručnom timu kompanije ADAMA.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica