GRATIS tretman semena pšenice za viši i kvalitetniji prinos, i veću otpornost biljaka

GRATIS tretman semena pšenice za viši i kvalitetniji prinos, i veću otpornost biljaka

Bolji rast i razvoj korenovog sistema pšenice, ravnomeran razvoj nadzemnog dela biljke, otpornost i tolerantnost na sušu, povećana otpornost na bolesti, viši i kvalitetniji prinos, samo su neki od razloga zašto je važno izabrati pravilno tretirano seme pšenice pre same setve.

Tretman semena pšeniceFoto:Agromarket

Kupac GRATIS dobija tretman semena

Za predstojeću sezonu prodaje semenske pšenice, kompanija Agromarket je u saradnji sa fabrikom specijalizovanih đubriva Fertico iz Inđije spremila dodatni tretman semena novim specijalnim proizvodom SPEED FOR SEED.

SPEED FOR SEED je proizvod koji je već 5 godina u ogledima pokazao odlične rezultate u vidu bržeg i jačeg razvoja biljaka, što je na kraju rezultiralo većim prinosima i boljem kvalitetu zrna. Usled toga je i sva semenska pšenica ove godine tj. sve sorte pšenice koje su u ponudi kompanije Agromarket, GRATIS tretirana u njihovim doradnim centrima proizvodom SPEED FOR SEED.

Kupac za istu cenu dobija tretman semena i dodatnu vrednost u proizvodnji.

Na svakoj vrećici nalazi se etiketa sa oznakom tretiranog semena ovim proizvodom.

SPEED FOR SEED – za otpornost biljaka i u početnim i kasnijim fazama razvoja

SPEED FOR SEED je preparat za tretman semena na bazi mikroorganizama. U sebi sadrži tri tipa korisnih mikroorganizama koji pospešuju razvoj biljke i otpornost biljke u početnim i kasnijim fazama razvoja.

Koji su to mikroorganizmi i koje su njihove uloge?

Microbacter – uloga im je u azotofiksaciji atmosferskog azota u zoni korena biljke i sinteza auksina (hormona rasta).


Bacillusi (tri soja) – Fosformineralizatori koji su jako bitni za većinu naših tipova zemljišta u Srbiji i regionu gde se seje pšenica, antagonisti su sa zemljišnim patogenima koji mogu da naprave problem kod klijanja i nicanja semena.

Glutamicin Bacter – nešto novo na tržištu, po tome se ovaj proizvod razlikuje od većine sličnih proizvoda za tretman semena. Ova bakterija je endofitna bakterija i kao takva ulazi u sprovodne sudove korena, stabla i listova biljke. Tu opstaje i pomaže biljci u metabolizmu i borbi protiv patogenih gljivica, virusa i bakterija. Sintetiše auksin u svom metabolizmu koji kasnije koristi gajena kultura. U zoni korena, takođe, radi azotofiksaciju atmosferskog azota.

Nanose se odvojeno na seme, u posebnom tzv. spavajućem obliku, tako da između njih ne može da se javi antagonizam i neželjena reakcija. Mogu dugo da opstanu na tretiranom semenu (i preko 6 meseci), upravo zbog  specijalne formule nanošenja i proizvodnje te kompanije. Kada dođu u zemljište, pod uticajem vlage u zemljištu, kreće njihovo brzo umnožavanje i razviće.


7 razloga za seme tretirano SPEED FOR SEED inokulantom:

1. Bolji rast i razvoj korenovog sistema;

2. Ravnomeran razvoj nadzemnog dela biljke;


3. Otpornost i tolerantnost na sušu;

4. Bolja kondicija i zdravstveno stanje useva;

5. Podizanje kvaliteta zemljišta;

6. Povećana otpornost na bolesti;

7. Viši i kvalitetniji prinos.

SPEED FOR SEEDFoto:Agromarket

 

Sorte kompanije Agromarket koje su GRATIS tretirane preparatom SPEED FOR SEED:

FOXYL – visoka tolerantnost na bolesti, da ratare ništa ne iznenadi

Foxyl je srednje kasna sorta visokog prinosa i veoma dobrog kvaliteta. Ima veoma izraženo bokorenje i visoku tolerantnost na: prouzrokovača fuzarioze klasa, virus mozaika pšenice, prouzrokovača žute rđe.

Optimalni rok setve: 05.10.-25.10.

Setvena norma: 450-550 klijavih zrna po m²

Proizvodni prinosi: 

Miroslav Pevac, Manđelos: 9,1 t/ha 

Branko Popović, Laćarak: 8,8 t/ha 

PP Sava Kovačević, Vrbas: 8,3 t/ha

ZZ Podunavac, Kovin: 8,2 t/ha 

SOLINDO – I za visok potencijal prinosa i kvalitet

Solindo je rana sorta koja ima klas sa osjem. Može da se seje u periodu od oktobra do marta bez značajnijeg uticaja na prinos. Ova sorta ima visok potencijal prinosa i visok sadržaj proteina, kao i veoma visoku tolerantnost na bolesti. 

Optimalni rok setve: 05.10.-25.10.

Setvena norma: 400-450 klijavih zrna po m²

Proizvodni prinosi: 

Đorđe Božić, Buđanovci: 10,2 t/ha

Rajko Radojev, Kruščica: 9,9 t/ha 

Filip Marković, Krćevac, Topola: 9,8 t/ha 

Miloš Gocić, Mezgraja, Niš: 9 t/ha

SOBRED – Za prinos o kom se priča, tolerantna na poleganje

Sobred je srednja rana sorta sa klasom bez osja. Biljka je visoka oko 80 centimetara. Ova veoma prinosna sorta pšenice ima vrlo dobru tolerantnost na poleganje i bolesti kao što su pegavost, rđa i fuzarioza klasa pšenice.

Optimalni rok setve: 05.10.-25.10.

Setvena norma: 400-500 klijavihzrna po m²

Proizvodni prinosi: 

Filip Marković, Krćevac, Topola: 10,4 t/ha 

ZZ Poljokop, Lalić: 9,9 t/ha 

Mališa Stokić, Kobilje, Malo Crniće: 9,4 t/ha 

AD Sloga, Kać: 9,2 t/ha  

SOSTHENE – Rekorder u polju sa visokim potencijalom prinosa

Ova srednja stasna sorta ima klas bez osja i predstavlja najnižu sortu na tržištu. Sosthene ima visok potencijal prinosa, odličnu tolerantnost na poleganje i dobru tolerantnost na pegavost, rđu i fuzariozu klasa pšenice.

Optimalni rok setve: 05.10.-25.10.

Setvena norma: 450-500 klijavih zrna po m²

Proizvodni prinosi: 

Filip Marković, Krćevac, Topola: 10,1 t/ha 

Gaagros seed doo, Dobrinci: 9,8 t/ha

Mališa Stokić, Kobilje, Malo Crniće: 8,3 t/ha 

Guba Jožef, Bečej: 8,2 t/ha 

IZALCO – Poboljšivač, dobra tolerantnost na mraz, ali i na bolesti

Ova rana sorta ima klas sa osjem i odličan kvalitet zrna. Veoma je tolerantna na poleganje i ima dobru tolerantost na mraz, pegavost, rđu, pepelnicu i fuzariozu klasa. 

Optimalni rok setve: 05.10.-25.10.

Setvena norma: 400-450 klijavih zrna po m²

Proizvodni prinosi: 

Čaba Boršoš, Adorjan: 7,3 t/ha, 14,8% proteina 

Mlin Stokić, Majilovac, Veliko Gradište: 7,2 t/ha, 14% proteina

Jovica Stanojević, Smoljinac: 7,1 t/ha , 15% proteina

Jožef Sabo, Adorjan: 6,9 t/ha, 17% proteina

 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica