Primer pokazne proizvodnje paradajza u Vinarcu — Evidentirana razlika u prinosu od 30%!

Primer pokazne proizvodnje paradajza u Vinarcu — Evidentirana razlika u prinosu od 30%!

U selu Vinarce, u plastenicima Milana Stojanovića, kompanija Agromarket sprovela je pokaznu proizvodnju paradajza, pri čemu su biljke bile pod budnim okom stručnjaka ove kompanije.

Zaštita i ishrana biljaka sprovedena je proizvodima Agromarketa,  a pre početka berbe sumiraju se rezultati.

“U ne tako dobroj sezoni uspeli smo da primenimo dobar deo Fitofert tehnologije”, potvrđuje na samom početku dipl. inž. Goran Radovanović i objašnjava da je postignuta komparativna prednost u odnosu na kontrolni objekat, primenom Fitofert Energy linije proizvoda.

Redovnim kontrolisanjem parametara pravljenje su recepture prema potrebama biljaka.

Jedan od proizvoda ove linije koji je u ovom slučaju upotrebljen, bio je Ph Green, koji je povećao efikasnost usvajanja hraniva.

“Biljka pokazuje snažan habitus, dobro je zametovanje i setovanje, veliki broj spratova je izvučen i postignut veliki broj plodova”, potvrđuje Radovanović i zaključuje da je razlika u prinosu iznela oko 30%.

Tuta absoluta najveći problem u proizvodnji paradajza

Stručna služba kompanije Agromarket ponovo potvrđuje da su u proizvodnji paradajza po prinos najproblematičniji moljci paradajza.

Ova kompanija od ove godine svojoj širokoj paleti insekticida dodala je i Verimark.


“Kompanija Agromarket može da ponudi više insekticida sa izuzetno kratkom karencom, pri čemu bih ja izdvojio Coragen sa karencom od 1 dan i naš novi insekticid Exalt sa karencom od svega 3 dana”, navodi dipl. inž Novica Đorđević

Radi što bolje suzbijanje tute absolute preporučena je i primena okvašivača poput Imox-a i Vin Film-a.

Povrtar Milan Stojanović potvrđuje da je paradajz više rodio za 30% posle primene Fitofert đubriva.


On potvrđuje da mu će rado usvojiti nove ogledne prakse i u narednim sezonama.

Sagovornici:


dipl. inž. Goran Radovanović

dipl. inž. Novica Đorđević

Milan Stojanović, selo Vinarce

 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica