DEKALB SMART KALKULATOR – Odredite optimalan sklop za setvu kukurza

DEKALB SMART KALKULATOR – Odredite optimalan sklop za setvu kukurza

Od ove godine dostupna je digitalna alatka SMART KALKULATOR koja će vam pomoći da izaberete hibrid za vaše jedinstvene uslove kao i optimalnu gustinu za setvu.

 Smart kalkulator za optimalan sklop za setvu kukuruza - © Dekalb

O čemu se zapravo radi? U poslednjih nekoliko godina najveći broj ogleda i testiranja DKC hibrida se vrši sa ciljem uspostavljanja veze između prinosa, gustine biljaka kao i strukture zemljišta na kom se vrši ispitivanje. Na osnovu velikog broja pojedinačnih podataka iz široke mreže ogleda dobijene su preporuke za poljoprivredne proizvođače koje na osnovu tipa zemljišta kao i očekivanog nivoa prinosa računaju optimalni sklop za setvu.

Vašu jedinstvenu preporuku potražite na web adresi www.dekalb.co.rs/kalkulator  Potrebno je da odgovorite na nekoliko pitanja nakon čega se kreira vaša preporuka zajedno sa brojem potrebnih vreća za unetu površinu zemljišta kao i preporučena gustina. 

Koji su koraci kod pristupanja SMART KALKULATORU?

  1. Zamolićemo vas da odaberete vaš tip zemljišta.
  2. Recite nam vaš prosečan prinos u poslednjih 3-5 godina(u tonama/ha)?
  3. Odaberite hibrid ili pustite da vam mi preporučimo hibrid prema FAO grupi koju želite da sejete.
  4. Unesite površinu vaše parcele u hektarima (ha) 
  5. Na kraju obavezno Sačuvajte SMART preporuku za setvu zajedno sa tabelom setve.
 
Smart kalkulator za optimalan sklop za setvu kukuruza - © Dekalb

DEKALB SMART KALKULATOR se oslanja na napredne podatke dobijene iz velikog broja ogleda i nudi vam preporuke u cilju da ostvarite maksimalan prinos.

Kvalitetno i veoma plodno zemljište zahteva velika ulaganja i gušće sklopove kako bi prinos bio visok. Sa druge strane, u uslovima kada je potencijal zemljišta niži, manja gustina u setvi će smanjiti troškove i stres koji biljke trpe, a krajnji rezutlat će biti dobar prinos. U oba slučaja povrat ulaganja je maksimalan jer smo uzeli u obzir i gustinu setve i potencijal zemljišta.


Prilagođavajući gustinu setve potencijalu zemljišta u mogućnosti ste da dostignete optimalne rezultate ne uzrokujući nepotreban stres biljkama i samim tim manji prinos.

Smart kalkulator za optimalan sklop za setvu kukuruza - © Dekalb 

Gustina setve je različita zavisno od hibrida i uslova koje zemljište pruža, jer svaki hibrid se drugačije ponaša u različitim uslovima proizvodnje i gustinama setve. U DEKALB Tehnološkim Centrima, hibridi se testiraju veoma temeljno, u različitim proizvodnim uslovima i u šest različitih gustina. Na taj način prikuplja se velika količina podataka pomoću kojih se pravi naučna procena kako svaki DEKALB hibrid reaguje na različite uslove i dolazi se do optimalne gustine. Koristeći ove preporuke sa lakoćom se može odrediti optimalna gustina setve za svaki hibrid zavisno od uslova, kako bi postigli maksimalan prinos.


Ukoliko sejete DKC hibride ili planirate da ih posejete po prvi put, SMART KALKULATOR će vam biti od pomoći.

Sponzorisani članak
Kontakt:
Dekalb
Dekalb
Bulevar Vojvode Stepe 8421000 Novi Sad
Tel/fax: 021/4891000, 021/4891000
E-mail: [email protected]

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica