Da vam korovi u kukuruzu ne budu briga morate delovati snažno i delotvorno!

Da vam korovi u kukuruzu ne budu briga morate delovati snažno i delotvorno!

Korovi u usevima kukuruza stvaraju velike ekonomske posledice, te njihovom suzbijanju proizvođači moraju efikasno i pravovremeno pristupiti. Sa porastom temperature došlo je do aktiviranja korova u usevima kukuruza koji za svoj razvoj zahtevaju višu temperaturu, a u prvom redu sirka iz rizoma.

Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u kukuruzu kao što su muhari, proso, sirak rizomski i iz semena, svoju višegodišnju efikasnost pokazao je herbicid TALISMAN.

• TALISMAN 1-1,25 l/ha

Delovanje TalismanaFoto: Galenika-Fitofarmacija

TALISMAN korovske biljke brzo usvajaju i potpuno se suše

Preparat TALISMAN se odlično vezuje za površinu listova korovskih biljaka, čime se obezbeđuje i njegovo brzo usvajanje. Preparat se nakon usvajanja prenosi sprovodnim sudovima. Tipični simptomi koje ovaj herbicid izaziva kod korova su crvenilo i nekroze, a kod osetljivih širokolisnih korova dolazi do zadebljanja i deformacije meristemskog tkiva.

Neposredno nakon primene herbicida Talisman prestaje rast korova, a nakon 10 do 15 dana dolazi do njihovog potpunog sušenja. Zbog njegovog sistemičnog delovanja u suzbijanju rizomskih korova, međurednu obradu ne treba izvoditi najmanje 14 dana posle tretmana kako bismo obezbedili dovoljno vremena da se herbicid spusti i do najudaljenijih delova rizoma.

Herbicid SKAUT za borbu protiv BROJNIH korova do 8. lista

Ukoliko je u usevu prisutna populacija širokolisnih korova uz TALISMAN kombinujemo herbicid SKAUT za potpunu zaštitu kukuruza.

SKAUT je moćan herbicid u borbi protiv štira, gorušice, vijušca i mnogih drugih, a može se koristiti do 8. lista kukuruza.

SKAUT u količini 0,25 l/ha izvanredno suzbija palamidu u rozeti i kasnije razvojne stadijume, mlečike, čičak i druge tvrdokorne korove, a takođe ima dobro delovanje na uskolisne korove iz grupe muhara.


SKAUT spada među najselektivnije preparate za suzbijanje korova i može da se primeni u širokom rasponu porasta kukuruza, zbog čega se može čekati pravo vreme razvoja korova da bi efikasnost herbicidnog tretmana bila najveća. Poseduje veoma širok spektar delovanja na jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove.

Početni simptomi delovanja su u vidu izbeljivanja vrhova korovskih biljaka. Gubitak hlorofila se zatim vrlo brzo proširuje na čitavu biljku koja propada u zavisnosti od vremenskih uslova u roku od 7-14 dana. Ukoliko se herbicid SKAUT primenjuje samostalno, koristi se u kombinaciji sa okvašivačem ALTEOX WET 40.

Delovanje SkautaFoto: Galenika-Fitofarmacija

Obezbedite kukuruzu pravilnu ishranu usled stresnih uslova

Prilikom tretmana useva kukuruza sa herbicidima zbog stresnih uslova u prethodnom periodu preporučujemo primenu folijarnih hraniva. Važan je redosled mešanja, prvo se u prskalicu ubace hraniva (ako su kristalna vodotopiva prvo treba da se izmešaju sa vodom), zatim praškasti herbicidi (ako se koriste) i na kraju tečni herbicidi.


Za ishranu kukuruza preporučujemo neki od sledećih preparata:

FOLIGAL SUPER 2-3 l/ha tečna prihrana za poboljšanje opšte kondicije useva,
SOLUVEG20.20.20 2-3 kg/ha podjednak sadržaj esencijalnih, makroelemenata sa dodatkom mikroelemenata Zn, Mo, Mn, B itd.
TURO FORT 28.14.14 ukoliko postoji deficit azota 2-3 kg/ha.


Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica