Za promet žita veoma je važna kontrola kvaliteta

Za promet žita veoma je važna kontrola kvaliteta

Važnu kariku u lancu proizvodnje, prometa i prerade žita predstavlja klasifikacija po kvalitetu. Međutim, veoma mali broj ljudi u Srbiji se toga zapravo pridržava. Kako bi se ovaj trend promenio, Ministarstvo poljoprivrede krajem jula 2016. godine donelo je novi Pravilnik o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda i testenina koji se primenjuje od 1. januara 2018. godine. Ipak, manjak skladišnih prostora i loša oprema za analizu kvaliteta još uvek predstavljaju najveće prepreke za primenu ovog Pravilnika.

Kontrola pšenice - © Metron

Zašto je važno kontrolisati kvalitet proizvoda?

Tačne i blagovremene informacije mogu biti od velike pomoći prilikom plasiranja proizvoda. Naravno, kontrolu kvaliteta potrebno je vršiti tokom celog ciklusa proizvodnje kako biste bili sigurni da ćete na kraju dobiti proizvod koji ima željene karakteristike.

Navedenim pravilnikom koji je stupio na snagu još 19. avgusta 2016. godine, bliže su propisani uslovi kvaliteta žitarica. U delu koji se odnosi na žita i druga prehrambena zrna definisani su novi minimalni parametri kvaliteta za pšenicu za ljudsku ishranu, kao i za industrijsku preradu, čime je preciznije definisan njen kvalitet.

Iz nadležnog ministarstva objašnjavaju da se ovim Pravilnikom daje mogućnost da se prilikom otkupa pšenice ona razvrsta za ljudsku ishranu i stočnu hranu. U cilju lakšeg pristupa inostranim tržištima i postizanja bolje cene žita Pravilnikom su propisani (uvedeni) EN ISO standardi, odnosno nove metode za definisanje parametara kvaliteta. One se inače primenjuju i na međunarodnom tržištu.

Kontrola kvaliteta proizvoda pruža garanciju za uspeh

Ipak, da bi ovaj Pravilnik počeo da se primenjuje, potrebno je da se proizvođači, ali i skladištari pridržavaju određenih zahteva koji su do sada predstavljali najveće prepreke.


Nedostatak skladišnog prostora
jedna je od glavnih prepreka za sortiranje pšenice po kvalitetu. Mnogi skladištari nemaju ni osnovne uslove za skladištenje, kao što je posedovanje najmanje dva usipna koša (još bolje da ima tri usipna koša).


Merni instrumenti - © Metron

Pored tehničke opremljenosti veliki problem predstavlja i loša laboratorijska oprema za ispitivanje kvaliteta zrnastih proizvoda. Nažalost, prometni i tehnološki kvalitet zahteva mnogo više od obične analize koja određuje sadržaj vode i hektolitarsku masu. Ovo su minimalni uslovi, koji ni u kom slučaju ne zadovoljavaju pravilno određivanje kvaliteta proizvoda. Za prometni kvalitet veoma su važni: sadržaj sirovih proteinavlažni gluten, broj padanja po Hagbergu, kg/hl, energija i primese.


Pšenica kao najvažniji poljoprivredni proizvod ima određenu upotrebnu vrednost kao tehnološka sirovina za proizvodnju brašna, hleba i peciva, testenina, keksa i drugih proizvoda. Kako bi se našla u prometu, odnosno kako bi bila predmet trgovine, pšenica mora da ispunjava određene uslove kvaliteta.

Kontrola kvaliteta i razvrstavanje pšenice od suštinskog je značaja, posebno za našu zemlju, gde se veliki deo pšenice proizvodi na usitnjenim parcelama. Tako se dobijaju male količine pšenice različitog kvaliteta koje se iskazuju različitim parametrima. To, takođe, utiče i na promet same robe.


Kontrolu kvaliteta proizvoda možete obaviti sami ukoliko posedujete odgovarajuću opremu. U suprotnom, najbolje je za to angažovati stručna lica. Danas postoje specijalizovane laboratorije koje detaljno mogu ispitati široku lepezu proizvoda i dati relevantne i precizne podatke o vašem proizvodu.

Laboratorija kompanije Metron - © Metron 

Pj-1 Nezavisna laboratorija Metron vrši ispitivanje kvaliteta poljoprivrednih proizvoda i hrane za životinje. Na dugoj listi ispitivanih stavki nalaze se: sadržaj vlage, sirovih proteina, sirove i ukupne masti/ulja, skroba, celuloze, pepela, vlažnog glutena, broja padanja, kiselost brašna, sadržaj natrijuma, kalijuma i sadržaj ureaze u proizvodima od soje.

Pored toga su uvedene metode za ispitivanje, kvaliteta brašna, određivanje sadržaja aflatoksina u poljoprivrednim proizvodima, indeksa sedimentacije–Zeleny test, određivanje sadržaja fosfora u hrani za životinje, merenje hektolitarske mase sa posudom od 1L sa sertifikatom po ISO standardu.  

Pored navedenog kompanija Metron bavi se zastupanjem inostranih kompanija koje proizvode savremenu laboratorijsku opremu i mernu opremu za kontrolu kvaliteta i kvantiteta robe i ima najveći asortiman NIR/NIT analizatora i vlagomera, i bavi se prodajom laboratorijske opreme, vaga, prodajom opreme za otkupna mesta za žitarice, sistema za kontrolisanje vlage i upravljanje robom u silosima, uređaja za automatsko čišćenje semena. Još jedna od delatnosti kompanije je i kalibrisanje i servisiranje merne opreme, kao i pružanje laboratorijskih usluga za ispitivanje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. 

Pj-2 Kontrolno Telo – Overavanje (žigosanje) vlagomera !

Za sve informacije o kontroli kvaliteta i laboratorijskim uslugama kontaktirajte kompaniju Metron.

Sponzorisani članak

Metron d.o.o.


Janošikova 16, 21000 Novi Sad,
Tel. & Fax: +381 21 505 525, +381 21 506 035
Tel. & Fax: +381 21 506 035
Mob: +381 63 851 2217
Laboratorija: +381 21 506-255, +381 21 506-277
www.metrongroup.eu

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica