Kako da PLASIRATE svoj proizvod sa kućnog praga

Kako da PLASIRATE svoj proizvod sa kućnog praga

Čest motiv da ozvaničite poslovanje na gazdinstvu je otvaranje novih tržišta i mesta prodaje. Upisom u registar objekata za preradu, i poslovanjem u sistemu zvanične kontrole, otvarate mogućnost legalne prodaje, ne samo na svom gazdinstvu, već i u maloprodaji ili u turističkim objektima.

Tako se otvara prostor za veću potražnju, šire tržište, vidljivost i prepoznatljivost proizvoda, kao i mogućnost postizanja više cene.

Sa druge strane veličina tržišta predstavlja i ograničenje nametnuto preradi na gazdinstvu jer se lokalnim tržištem smatra opština i susedne opštine gde se Gazdinstvo nalazi a obim prerade morate da uklopite u maksimalne količine za ovaj oblik rada.

Kojegod mesto prodaje da odaberete, uvek je dobro zadržati mogućnost prodaje sa kućnog praga, jer u ličnom kontaktu na licu mesta, pojačavate poverenje kupaca, i najbolje možete najbolje da objasnite kako pravite proizvod i koje su njegove prednosti. Kratak lanac ili direktna prodaja krajnjem potrošaču, je svesna prodajna strategija za proizvodnje malog obima. Tako se omogućava direktna komunikacija sa potrošačem, favorizuje dugotrajni odnos poverenja i uzajamnosti.

S druge strane, kupovina uz degustaciju postaje sve više opredeljenje potrošača -za prave ljubitelje i poznavaoce kvaliteta, to je deo posebnog rituala i potvrda da je proizvod očekivanog kvaliteta.

Agro turizam ili pružanje usluga ishrane posetiocima, izletnicima su način da kroz turizam plasirate preradjevine sa gazdinstva, kada ne tražite kupce, već goste. Uz smeštaj i usluge ishrane, preporuka z gosta je upravo kvalitetna I domaća hrana I proivzodi koje ima mogućnost da ujedno i kupi.

Prerada mesa

Web stranica gazdinstva ili prerade je danas obavezan alat za prezentaciju, pa obavezno napravite dodatni napor i kompletirajte predstavljanje i web adresom.


Registrovanim proizvodjačima je omogućen plasman na lokalnom tržištu, kako smo rekli to je opština i susedne opštine, gde se proizvodi mogu plasirati u lokalnoj prodavnici, lokalnom objektu javne ishrane (npr. škola, ishrana u preduzećima) i u lokalnom restoranu ili registrovanom keteringu.

Manifestacije, sajmovi i izložbe na čitavoj teritoriji Srbije su otvorene za sve proizvode kako sa gazdinstva tako i malih kapaciteta, koji se tako mogu promovisati ali i prodavati. To su dobre tačke povezivanja sa poslovnim kupcima iz restorana, specijalizovanih radnji, hotela itd.

U zavisnosti od vrste proizvodnje, postoje količinska ograničenja primenjiva za sve ove prodajne kanale i treba da ih proverite za vašu delatnost prerade.


Sa druge strane za proizvode iz pogona malog kapaciteta otvoreno je celo tržište Srbije i tu su količine veće.

To je ujedno i važan kriterijum jer tržište vezuje obim proizvodnje


  • Prerada na gazdinstvu – lokalno tržište
  • Prerada malog kapaciteta – cela Srbija

Pored bezbednosti proizvoda i kvaliteta, važno je da proizvod bude promovisan, brendiran, lepo upakovan. Dobar marketing proizvoda podrazumeva i priču koja ga prati, kreira imidž I stvara povezanost potrošača i proizvoda. Zato osmislite priče koje se temelje na vašim prednostima, na preradi sopstvene sirovine, kvalitetu malih serija, porodičnoj tradiciji ili inoviranim receptima, na zadovoljstvo kupaca I potrošača I za razvoj vaše prerade I poslovanja.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica