Hoćemo li iskoristiti ponuđene šanse za razvoj proizvodnje junećeg mesa u Srbiji?

Hoćemo li iskoristiti ponuđene šanse za razvoj proizvodnje junećeg mesa u Srbiji?

Kako bi došlo do stabilizacije govedarstva, a samim tim i do ukupne proizvodnje, potrebno je iskoristiti prilike za proizvodnju junećeg mesa. Analizom trenutkog stanja i iskazanim potrebama za proizvodnjom i mogućnošću plasmana junećeg mesa ukazuje se da postoje realne šanse da se uđe u proces stabilizacije i povećanja proizvodnje u ovoj strateškoj oblasti. 

 

Krava - © Foto: Miha Ambrož

 

Postojeće stanje

Trenutno stanje u govedarskoj proizvodnji je teško, a posledica je turbulencija koja se odvija u proizvodnji i plasmanu mleka. Ove turbulencije uslovljene su smanjenjem otkupnih cena mleka, a od određenih kategorija proizvođača u potpunosti je obustavljen otkup mleka, što je imalo negativne posledice kako na proizvodnju, tako i na ekonomski položaj i preživljavanje samih proizvođača.
 

Mleko - © Foto: Agromedia 

Nažalost, i proizvodnja mleka u zemljama članicama Evropske Unije ima iste probleme sa ocenom da se kriza u mlečnom sektoru neće rešiti u dogledno vreme.
 

Postojeće stanje u govedarskoj proizvodnji može se oceniti kao teško, a posledica je turbulencija koja se odvija u proizvodnji i plasmanu mleka.


Spoljnotrgovinska razmena stoke i stočarskih proizvoda u Republici Srbiji izuzetno je mala, a nezadovoljavajuća je kako po obimu tako i po strukturi u govedarskoj proizvodnji. Neprihvatljivo je da polovina vrednosti izvoza govedarske proizvodnje čine žive životinje, gde dominira vrednost izvezenih teladi

 

 


Pšenica - © Foto: Agromedia

 


Prognoze u potrošnji goveđeg mesa

Izveštaji iz Evropske Unije ukazuju da se kriza proizvodnje i prerade mleka i plasmana prerađevina neće rešiti u dogledno vreme i da će i dalje opterećivati razvoj govedarske proizvodnje, a neposredno će se ovi uticaji prenositi i na zemlje iz okruženja.
 

Mleko i meso - © Foto: Agromedia 

Studije sačinjene od strane FAO-a i OECD-a o proizvodnji i potrošnji mesa u narednih 25 godina ukazuju da će realan rast potrošnje imati samo Kina i to po prosečnoj godišnjoj stopi rasta od oko 3%, kao i deo zemalja severne Afrike. Prognozira se stagnacija potrošnje mesa u zemljama EU, što je posledica preusmeravanja potrošnje ka voću i povrću, posebno u svežem stanju.
 

Izveštaji iz Evropske Unije ukazuju da se kriza proizvodnje i prerade mleka i plasmana prerađevina neće rešiti u dogledno vreme i da će i dalje opterećivati razvoj govedarske proizvodnje.

Ove prognoze nameću potrebu preduzimanja određenih mera i pripreme konkretnih programa razvoja govedarske proizvodnje, a pre svega proizvodnje junećeg mesa po čemu je Srbija nekad bila poznata i po čemu bi trebalo da bude i u budućnosti prepoznata.

Organizacija i uslovi tova junadi i proizvodnje junećeg mesa 

Imajući u vidu da je ovo dugoročna i kapitalno intenzivna proizvodnja, za njeno povećanje i stabilnost neophodni su dugoročni predvidivi uslovi proizvodnje i realizacije. Ovakva proizvodnja podrazumeva programski pristup koji bi mogao i trebao biti na nivou nacionalnog programa kojim bi se propisali osnovni uslovi i okviri za realizaciju proizvodnje i izvoza.
 

Juneće meso u zlatno doba u Srbiji bilo je zadružni proizvod, pa je ovo šansa i prilika da se izvrši reafirmacija dela zadrugarstva kroz novu organizaciju u proizvodnji i plasmanu junećeg mesa.

 

Pored okvirnih tržišnih uslova, najznačajniji uslov ove proizvodnje je kreditiranje iste, koje mora biti zasnovano na dugoročnom vremenskom periodu sa adekvatnim grejs periodom i beneficiranom kamatnom stopom.
 

Krave - © Foto: Mirjana Stepić

Programska proizvodnja junećeg mesa neophodno je da počiva i na podeli rada koja podrazumeva da se prva faza tova obavlja u brdsko-planinskim područjima, a završna faza u žitorodnom rejonu, koji pored koncentrovane stočne hrane može u dovoljnoj količini da obezbediti sve neophodne potrebe za kvalitetnom kabastom stočnom hranom junadi u drugoj fazi tova.

Autori teksta: članovi Zadružnog saveza Srbije

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica