Higijena prostora za preradu – O čemu MORATE voditi računa

Higijena prostora za preradu – O čemu MORATE voditi računa

 

Potrebno je da svaki proizvođač definiše koliko često obavlja čišćenje/pranje i dezinfekciju svih delova objekta u kome se posluje sa hranom (npr. proizvodnja, skladištenje, prevoz). Ovakav dokument koji zovemo plan čišćenja/sanitacije obezbedjuje odgovarajući nivo čistoće objekta i opreme, kao opreme za čišćenje.

 

Plan mora redovno i potpuno da se sprovodi i da se dokumentuje – što znači da morate da beležite kad ste čistili i kakve ste procedure preduzimali (Obrazac- Evidencija čišćenja i dezinfekcije).


Važno je naglasiti da nema mnogo kompromisa sa higijenom i da se mora redovno čistiti i kod malih i velikih proizvodnji! Prostorije i oprema koja se koristi u procesu proizvodnje treba da budu čiste na početku rada, a takođe se moraju očistiti i posle svake upotrebe.Plan treba da sadrži kontrolnu listu sanitacije koja obezbeđuje da se ne propusti nijedan prostor ili deo opreme, a može da se koristi i za zapise o problemima i preduzetim korektivnim merama.

Plan treba da sadrži i evidenciju sredstava za čišćenje i dezinfekciju, koju je neophodno periodično ažurirati.

Postupak čišćenja

Sastoji se iz pet faza, osim ako nije drugačije naznačeno na uputstvu sredstva za čišćenje koje koristite:

 

 1. faza – pripremno čišćenje, odnosno struganje, četkanje i brisanje ostataka hrane/grube nečistoće, uz ispiranje vodom kvaliteta vode za piće;
 2. faza – glavno čišćenje, koje čini ribanje površine koja je prethodno natopljena rastvorom deterdženta, sa ciljem da se ukloni mast i preostala nečistoća; ribanje mora da bude temeljno i treba da se radi od sredine prema krajevima površine;
 3. faza – ispiranje čistom vodom da se uklone rastvorene nečistoće, ostaci hrane i deterdžent;
 4. faza – upotreba sredstva za dezinfekciju (da se smanji broj ili unište mikroorganizmi),
 5. faza – temeljno ispiranje pijaćom vodom da se ukloni dezinficijens (ako je ispiranje uključeno u uputstvo proizvođača)

Čišćenje opreme i alata za čišćenje

Oprema za čišćenje (krpe, četke, rukavice) treba da se redovo menjaju da ne bi sama bila izvor zagađenja. Takođe joj namenite neko mesto za čuvanje (ugao, ormarić, prostoriju…) Obeležavanje opreme, na primer bojom, je dobar način da se osigura da se oprema odvoji po nameni.

Da bi se podstakla redovna upotreba, preporučuje se postavljanje opreme za čišćenje i sanitaciju blizu prostora u kojima se rukuje hranom. To mogu da budu sudopera (po mogućnosti dvostruka sudopera), uređaj ili kabinet zavisno od vrste pribora koji se koristi. Oprema za pranje mora biti izrađena od materijala koji je otporan na koroziju i koji može lako da se pere(npr. nerđajući čelik).

Posude sa vrućom stajaćom vodom ne preporučuju se za pranje radnog pribora, jer se takva voda brzo zaprlja.

Čist pribor ili oprema moraju se držati na podignutom postolju sa rešetkom ili perforiranom pločom, tako da se mogu brzo osušiti i bez opasnosti od prskanja ili dodira sa kontaminiranim površinama.

Najčešće greške zbog kojih ne postiže potreban efekat u dezinfekciji

 

 • nedovoljno prethodno čišćenje
 • nečistoće i masti (biofilma) koji sprečava prodiranje i dejstvo dezinficijensa
 • zaostajanje sloja neisprane nečistoće i masti (biofilma) koji sprečava prodiranje i dejstvo dezinficijensa
 • upotreba pogrešnog dezinficijensa
 • pogrešna upotreba odgovarajućeg dezifnicijensa
 • nepotpuno ili propušteno ispiranje dezinficijensa

 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica