Planiranje i podizanje OBJEKTA ZA PRERADU

Planiranje i podizanje OBJEKTA ZA PRERADU

Bez obzira da li tek započinjete preradu na gazdinstvu ili se njom već bavite, na početku je najvažnije dobro isplanirati gde ćete organizovati vašu proizvodnju. Nekada ste ograničeni prethodnim objektom koji želite da adaptirate, a nekad adaptacija nije moguća već morate da izgradite sve ispočetka!

Dobrim planiranjem možete da sprečite mnoge kasnije probleme, zato je važno da se izgradnja, raspored i oprema objekata, projektuju i omere prema budućem kapacitetu i procesu proizvodnje, da vam sve bude lako dostupno i da obezbedi dobru higijensku i proizvodjačku praksu.

 Mali obim poslovanja o kom pričamo u serijalu „kako treba“ dozvoljava:

 1. preradu na gazdinstvu
 2. preradu u objektu malog kapaciteta.

Poštujte nekoliko univerzalnih pravila:

1. Pravilo

Lokaciju za objekat bira proizvodjač ali mora da postoji gradjevinska dozvola i odobrenje za novi objekat.

Na lokaciji na kojoj se gradi objekat mora da postoje ili da su dostupni neophodni infrastrukturni uslovi za rad  –  dovoljna količina vode kvaliteta vode za piće, odvod otpadnih voda, električna energija, raspoloživost pristupnih puteva.

2. Pravilo 

Objekat treba da skrojite prema svojoj ideji i namerama, a naročito prema tipu i kapacitetu proizvodnje/prerade.

Prvo treba napraviti Idejni tehnološko-tehnički projekat objekta, koji se prilaže uz zahtev za izdavanje odobrenja za lokacijske uslove.


Budite uključeni u razradu idejnog projekta i realizaciju glavnog projekta!

3. Pravilo

Ukupan broj i veličina prostorija treba da su odgovarajući za planirane aktivnosti i obim posla. znači broj prostorija nije unapred određen već vi treba da osmislite I isplanirate čitav proces i radni prostor u skladu sa vrstom proizvoda i sadržajem aktivnosti.


Ukupan broj i veličina prostorija treba da su odgovarajući za planirane aktivnosti i obim posla. To znači da broj prostorija nije unapred određen/propisan, već proizvođač sam treba da osmisli i isplanira potreban.

Moguce je da osmislite objekat za preradu u vasem gazdinstvu u samom krugu dvorista.


To je moguce i dozvoljeno ukoliko se  vodi racuna da  dvorišta gazdinstva koji se nalazi uz proizvodni objekat treba da bude odvojen od objekata za uzgoj i držanje životinja, prostora u dvorištu u kome se drži stajnjak ili nalazi đubrišna jama, i da se preduzimaju sve neophodne mere da se spreči ili smanji rizik od kontaminacije iz okoline (npr. iz susednih dvorišta). Recimo moguce je da se objekat sa delom dvorišta koji se koristi za aktivnosti u vezi prerade odvoji ogradom/zidom od dela dvorišta u kome se nalaze objekti i prostori namenjeni primarnoj proizvodnji.

 Izgradnja/konstrukcija i raspored/uređenje objekta važni su jer:

 • Loše projektovan/izveden objekat, uključujući i konstrukciju opreme, može da stvori nepristupačna mesta, zbog čega je teško čišćenje i održavanje,
 • Loše izgrađeni objekat/postavljena oprema može da omogući ulazak štetočina, prodor vode ili kondenzaciju,
 • Loš raspored (npr. neodgovarajuće razdvajanje “čistih“ i “nečistih” zona ili puteva ili kretanja hrane u odnosu na otpad, ljude itd) može da omogući unakrsnu kontaminaciju hrane,
 • Nedovoljan prostor za rad ili za količinu proizvoda (skučeni uslovi) povećavaju verovatnoću unakrsne kontaminacije,
 • Nedostatak prostora, opreme i uslova za potrebe održavanja, ili održavanje lične higijene zaposlenih, omogućava uslove za kontaminaciju proizvoda,
 •  Neodgovarajući građevinski materijali (površine ne mogu/teško se čiste; propadaju i šire nečistoću/prašinu/druge čestice), omogućavaju uslove za kontaminaciju proizvoda,
 • Dobro izgrađen objekat u kome se sprovodi dobra higijenska praksa obezbeđuju odgovarajuće preduslove za sprečavanje ili širenje kontaminacije.

Pored neprimerenih troškova za projektovanje objekata malog kapaciteta, otklanjanje grešaka u projektovanju i izvođenju objekta može da bude veoma skupo. Zbog toga investitor mora da prikupi potpune informacije i podatke o svojim zakonskim obavezama i mogućnostima, kao i kome će da poveri projektanske I izvodjacke usluge.

ZAKLJUČAK

Projektovani i izgrađeni uslovi u objektu treba da omoguće:

 • Odgovarajuće održavanje, čišćenje i dezinfekciju,
 • Odgovarajući radni prostor za higijensko obavljanje poslova,
 • Dobru zaštitu i suzbijanje štetočina

Greške u projektovanju i izvođenju objekta uvek su skupe i uključuju dodatno vreme!

Izbegnite ih – investirajte u vreme i znanje i prilagodite vasu malu preradu i preradu na gazdinstvu vasim potrebama

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica