Da li je “organsko” ujedno i “bezbedno”: Dilema Organizacije za hranu i poljoprivredu

Da li je “organsko” ujedno i “bezbedno”: Dilema Organizacije za hranu i poljoprivredu

Da organska proizvodnja dobija na značaju iz godine u godinu ukazuje i podatak da se od 2018. do 2020. godine na svetskom nivou prodaja organske hrane povećala za 77 milijardi dolara. Ovaj podatak je zabeležen u okviru brošure Organizacije za hranu i poljoprivredu “Da li je organska hrana bezbednija?”, gde se, kako sam naslov kaže, postavlja pitanje koliko je “organsko” ujedno i “bezbedno”.

Kako u okviru ove studije pretpostavljaju, razlozi veće prodaje proizvoda nastalih u okviru organske proizvodnje, mogu biti veća briga o zdravlju ljudi i prirode, a ujedno i faktori kao što su nutritivna vrednost, svežina ili ukus.

Kako se konstantno radi na preispitivanju principa konvencionalne poljoprivrede, najpre radi pronalaženja manje štetnih načina proizvodnje po ekosistem, širom sveta je sve više prihvaćen termin “organsko”, kao jedan od potencijalno bezbednijih načina proizvodnje hrane.

Ova kratka studija polazi od ovog termina, s ciljem da pokuša da tačnije definiše šta sve može biti “organsko”. Kako kreatori brošure kažu, manje-više čitava poljoprivreda potpada pod “organsko” pošto se sva hrana proizvodi od organske materije, i kroz zemlju u najvećoj meri prolazi organska hranljiva materija.

Velika količina biopesticida može biti štetna po ljudsko zdravlje?!

Preciznija definicija “organskog” podrazumeva proizvodnju koja prati specifična socio-ekonomska i ekološka pravila. Na primer, tipove i količinu inputa koji se koriste, poput pesticida, zatim očuvanje prirodnih resursa i životinjskog sveta, itd.

Ipak, kako navodi Genetic Literacy Project, kada proizvod stekne sertifikat da ima organsko poreklo, to podrazumeva da je prošao kroz standardizovani proces proizvodnje, ali to ne definiše jasno i karakteristike krajnjeg proizvoda.

Da postoji polemika da li je sva organska hrana ujedno i bezbedna za ljude prikazuju pomoću primera upotrebe prirodnih pesticida, onih koje biljke fiziološki proizvode i koji se koriste u organskoj proizvodnji. Autori brošure navode da velika količina upotrebe ovih pesticida takođe može biti štetna po ljudsko zdravlje, čak i da može da bude kancerogena.

Autori na kraju brošure zaključuju da “organsko” i “bezbedno” nisu sinonimi.


Iako je jasno da prostor za diskusiju koliko je organska hrana bezbedna postoji, statistika pokazuje da je na svetskom nivou popularnost ovog tipa proizvodnje sve veća. Poslednjih dvadeset godina površine koje se obrađuju po organskim principima uvećane su za pet puta. Na ovim površinama je 2018. godine radilo približno 3 miliona organskih proizvođača.

Za detaljnije informacije o organskoj proizvodnji preporučujemo da prelistate navedenu brošuru, ali i da pretražite naš portal, gde postoje raznovrsni tekstovi koji obuhvataju oblast organske proizvodnje.

Izvori: Genetic Literacy Project;
Brošura “Organic foods – Are they safer?”


 

 


 

 

 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica