Ako želite da se bavite preradom ovo MORATE znati

Ako želite da se bavite preradom ovo MORATE znati

Kada govorimo o fleksiblinoj primeni pravila bezbednosti hrane, važno je da razumemo osnovne pojmove, kao i gde tražimo informacije i od koga.

Sva hrana, bez obzira na vrstu ili prirodu njene proizvodnje, mora da postigne isti nivo bezbednosti. Međutim, propisani zahtevi za higijenu hrane mogu da budu preterani i neproporcionalni za prerade na gazdinstvu, i „zanatsku proizvodnju“, pa je predviđena fleksibilnost u celom „higijenskom paketu“ propisa.

Donete su nacionalne mere koje predvidjaju olakšice i specifičnosti! i to usvajanjem dva pravilnika koji regulišu ovu temu – jedan koji se tiče proizvoda životinjskog i jedan proizvoda biljnog porekla.

Oba pravilnika propisuju:

  • šta su to male količine proizvoda odnosno koji su limiti do kojih važe flekisbilnosti za različite proizvodnje, na primer broj zaklanih svinja, količinu preradjenog mleka ili voća, preko toga fleksibilnosti ne važe
  • propisuju područje -odnsno tržište gde je moguć plasman, jer se za male prerade sa gazdnistva predvidja samo lokalno tržište, što je opština i susedne opštine, dok je za prerade malog kapaciteta dozvoljeno tržište cele Srbije
  • određuju tačna odstupanja od propisa, ili prilagođavanja propisa jer fleksibilnosti nisu nekontrolisani izuzeci, već tačno definisane mogućnosti koje su na raspolaganju.

Važno je da razumemo da u preradi i plasmanu postoje dva proizvodna sistema

1.Prerada na gazdinstvu, u krugu domaćinstva, od sopstvene sirovine, odnosno životinja I useva gajenih na gazdinstvu

2.I drugo, prerada malog kapaciteta, ili ono sto zakon naziva “mali subjekt u poslovanju hranom“ a to je u stvari pravno lice ili preduzetnik koji je napravo objekat malog kapaciteta, i proizvodi i plasira male količine hrane propisane Pravilnicima, ono što je u okviru limita za primenu fleksibilnosti.

Razlike između ove dve kategorije su u svim kriterijumima koje smo gore pomenuli, maksimalnim količinama proizvoda, veličini tržišta i dozvoljenim odstupanjima od zahteva bezbednosti hrane.


Hrana - ©Pixabay

Na primer ograničenje za preradu mesa na gazdinstvu je jedna tona svih vrsta gotovog proizvoda tokom godine, a za prerade malog kapaciteta čak 100 tona. Prvi preradjuju meso životinja uzgajanih na gazdinstvu, i prodaju samo na lokalnom tržištu dok drugi mogu da vrše otkup životinja i da proizvode plasiraju na celoj teritoriji Srbije. Svaki od primera delatnosti treba detaljno proučiti na osnovu propisa i vodiča koji su izdati i postoje u online i u štampanoj verziji.

Odstupanja i prilagođavanja propisa u objektima se odnose najpre na potrebne investicije, izgradnju, uređenje i opremanje objekata

Tako će za pojedine delatnosti biti dozvoljeno da se:


1. koristi isti ulaz/izlaz u objekat za čiste i prljave puteve, tj za sirovine, ambalažu, gotove proizvode, zaposlene i otpad, sve pod uslovom da su preduzete mere za sprečavanje unakrsne kontaminacije;

2. zatim, da se različite tehnološke faze proizvodnje, odnosno proizvodnja različitih proizvoda može da se obavlja u istoj prostoriji, čime se čini velika ušteda, umesto nekoliko, sve je moguće obaljati u jednoj ili dve prostorije, takodje pod uslovom da se temeljno čisti i procesi vremenski odvoje, danas radimo jedno, sutra drugo a između čistimo!


3. na kraju, prostor za skladištenje ambalaže i sredstava za čišćenje, zatim garderoba i toalet mogu da budu i van objekta za proizvodnju ali u krugu objekta, tj da se koriste prostorije u domaćinstvu čime se takođe vrše značajne uštede ako je u pitanju prerada na gazdinstvu.

Važno je pomenuti da se fleksibilnosti odnose na učestalost kontrole, vodjenje dokumentacije, ali i na upotrebu tradicionalnih alata i materijala kao što su kamen ili drvo… O svemu tome govorićemo uz napomenu da informacije i preporuke iz ovog serijala treba razmotriti kao stručne savete, a ne kao propisanu obavezu. Na osnovu njih proizvođači mogu dalje da razvijaju svoj interni sistem bezbednosti hrane, sopstvene procedure i modele samokontrole ali da pre svega poboljšaju svoje sposobnosti da se pridržavaju standarda higijene i bezbednosti hrane.

Zapamtite:

pravila fleksibilnosti, količine i sam proces su specifična i zavise od vaše delatnosti i okolnosti u kojima radite, zato istražujte dalje i konsultujte pisane Vodiče i stručnjake, kako biste najbolje osmislili preradu na gazdinstvu ili u objektu malog kapaciteta!

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva kroz Upravu za veterinu i Poljoprivrednu inspekciju nadležni su za primenu ovih propisa.

Uz tu adresu i sajt kao što je malafarma.rs gde možete da nađete korisne informacije za primenu fleksibilnih pravila.

Saznajte kako treba poslovati u fleksibilnom sistemu!

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica