Zaštitite i prihranite PARADAJZ u plasteniku nakon RASAĐIVANJA!

Zaštitite i prihranite PARADAJZ u plasteniku nakon RASAĐIVANJA!

Postoji nekoliko faktora koji utiču na uspeh nakon rasađivanja paradajza, a to se pre svega odnosi na ishranu i negu. Uz adekvatne uslove i upotrebu odgovorajaućih đubriva u skladu sa uputstvima, mogu se izbeći gubici i bitke sa štetočinama koje su tipične za naše podneblje.

tlo sa paradajzom

Kako zaštititi i ishraniti paradajz nakon rasađivanja?

Nakon rasađivanja paradajza u plasteniku, potrebno je obezbediti adekvatne uslove za pravilan rast i razvoj biljaka vodeći računa o njihovim potrebama. Na početku je najvažnije da se biljke što pre ukorene i razviju dobar korenov sistem. Ukoliko ima uslova za pojavu bolesti i štetočina, neophodno je na vreme krenuti sa zaštitom.

Kada je ishrana u pitanju, nakon rasađivanja preporučije se primena vodotopivog đubriva SOLUGAL START 11:40:11 i primena huminskih kiselina FERTIGAL HUMI PRO, fertigacijom. Za folijarnu prihranu preporučuje se primena preparata FERTIGAL EKLOMAKS.

Ukoliko ima uslova za primenu sredstava za zaštitu, preporučujemo primenu preparata VOKAL CMANKOGAL 80 i insekticid TALENT.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

 
 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica