Ovo su 6 ključnih stvari koje trebate da znate o ORGANSKOM PČELARSTVU

Ovo su 6 ključnih stvari koje trebate da znate o ORGANSKOM PČELARSTVU

Pčela na maslačkuFoto:Pixabay

Rezultat organskog pčelarstva su proizvodi kod kojih je izuzet svaki vid kontaminacije. Ukoliko ste i vi odlučili da se okušate u proizvodnji meda i drugih pčelarskih proizvoda po organskim principima, predstavljamo vam 6 osnovnih stvari koje morate da znate. Organski proizveden med ima veću cenu na tržištu ali uključuje načela koja moraju biti ispoštovana.

1. Košnica

Ona mora biti izgrađena isključivo od prirodnih materijala kako ne bi uticala na pčelinje proizvode. Kada se vrši dezinfekcija iste dozvoljeno je da to bude učinjeno vodenom parom ili plamenom. Dezinfekciju materijala i opreme treba redovno obavljati, a kontaminirane materijale je potrebno eliminisati. Pčelinji vosak koji se koristi za formiranje nove košnice mora takođe biti organskog porekla.

U organskom pčelarstvu nije dozvoljeno menjanje starog voska sa kupljenim satnim osnovama jer je moguće da uključuju parafine i boje.

Kada je u pitanju sanduk za pčele, za njegovu zaštitu se koriste isključivo prirodne boje čija je osnova laneno seme, a stara boja se struže ili bruši.
Kod dimilica je neophodna upotreba netretiranog drveta, odnosno prirodnih goriva.

2. Lokacija pčelinjaka

U prečniku od najmanje tri kilometra izvori polena i nektara za pčele moraju biti po organskim principima. To može uključivati organsku poljoprivredu ili vegetaciju koja je prirodna. Ukoliko želite da premestite pčelinjak to mora biti prijavljeno i odobreno od strane ovlašćenog lica.

Kultivisane biljke u paši, kao što je navedeno moraju biti gajane po organskim principima, dakle veštački preparati moraju izostati. Pčelar mora da ima sertifikat o poreklu semena koje dobija od poljoprivrednog proizvođača, naime ono ne sme biti genetski modifikovano.


Osim toga što moraju biti odvojene od parcela koje su pod konvencionalnom proizvodnjom, moraju biti udaljene i od konvencionalnih pčelinjaka jer pčele jedna od druge kradu med pa može doći do mešanja organskog meda sa onim iz konvencionalne košnice.

3. Matica

U organskom pčelarstvu isključivo je zabranjeno odsecanje krila matici. Uklanjanje starih matica se vrši od strane pčela radilica, to je prirodni poriv. Pčelari mogu da budu uključeni posebnim tehnikama.

Procenat matica i rojeva koji se u organskom pčelarenju mogu godišnje zameniti konvencionalnim je 10. Ovo se vrši u svrhu obnavljanja pčelinjaka, ali jedino ukoliko su pčele iz konvencionalnih pčelinjaka smeštene u košnicama sa saćem koje potiče od organskih.


4. Bolesti

Prevencija bolesti podrazumeva mere kojima se povećava otpornost na iste i sprečavaju različite infekcije. Kada je varoa u pitanju upotrebljava se mlečna, mravlja, sirćetna, oksalna kiselina ali i eukaliptusovo ulje, kamfor, timol ili pak mentol.

PčeleFoto:Agromedia


5. Veštačka prihrana

Kada je veštačka prihrana u pitanju ona je dozvoljena u organskom pčelarstvu samo u periodu između poslednje ekstrakcije meda i 15 dana pre starta sledeće sezone. Veštačka prihrana mora uključivati med iz organske proizvodnje.

Zbog rigoroznog pravila kada je prihrana u pitanju, potrebno je razmišljati o ostavljanju dovoljnih količina meda i polena za prezimljavanje pčela. Ukoliko je neophodna veštačka prihrana, potrebno je izvršiti evidenciju o korišćenim količinama, datumu upotrebe veštačke prihrane i njenom poreklu, kao i o košnicama u kojima je izvršena.

6. Organski med

Izričito je zabranjeno prikupljanje meda i drugih proizvoda uništavanjem pčela u saću. Organska proizvodnja meda isključuje pasterizaciju, a ako je prisutna kristalizacija meda pod uticajem klimatskih faktora dozvoljena je upotreba organskog šećernog sirupa ili melase, ali uz potvrdu ovlašćenog lica.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica