Kako suzbiti moniliju u organskim zasadima voća

Kako suzbiti moniliju u organskim zasadima voća

Monilija je bolest koja pre svega napada koštičavo voće usporava razvoj i umanjuje prinos voća. Ova bolest je najčešće uzrokovana gljivicom. Ona je veoma invazivna, a samim tim i pogodna za brzo širenje, kako na samoj biljci, tako i na druga stabla u okviru zasada. Ova opaka bolest se konvencionalnoj poljoprivredi može rešiti hemijskim tretmanima, ali šta je sa organskom proizvodnjom? U tekstu vam otkrivamo kako da sprečite moniliju voćarskih kultura koje se gaje na organski način.

Monilija kajsije - © Arthuc01/Wikipedia 

Ova bolest pravi velike probleme u zasadima koštičavog voća, kao što su šljiva, trešnja, marela, a naročito breskva i višnja. Monilija ima više oblika delovanja. Jedan oblik podrazumeva sušenje i opadanje cvetova, sušenje rodnih grančica ali i propadanje delova stabla i celih odraslih biljaka. Na plodovima izaziva trulež, kako na onim koji su na stablu u razvoju, tako i na plodovima koji se transportuju ili u skladište.

Mere suzbijanja monilije u intezivnim voćnjacima kod koštičavog voća svodi se na pravilan raspored hemijskih tretmana. Najvažnija tretiranja su ona u fazama cvetanja i razvoja ploda, gde se postižu dobri rezultati i produžava vek stabala koštičavih voćaka u zasadu. Organska voćarska proizvodnja je vrlo rizična kada je reč o ovoj bolesti, ali se planiranjem proizvodnje mogu postići solidni proizvodni rezultati.

Monilija kajsije - © Galenika Fitofarmacija

Naš stručni saradnik dipl. inž. Vladimir Milutinović koji se specijalizovao u organskoj proizvodnji nam daje neke osnovne smernice za suzbijanje monilije u organskim voćnim zasadima. Evo na šta bi trebalo obratiti pažnju:

  • Voćne kulture bi trebalo saditi u zasadima sa većim razmakom kako bi dobile bolju osunčanost i provetranost;
  • Pored većeg razmaka, veoma je važan i odabir parcele. Jer istaknute i provetrene parcele pokazale su se kao vitalne i dugovečnije. A i sunce i svež vazduh više dolaze do biljaka;
  • Bitno je da zasad bude orjentisan u pravcu vetrova jer to pogoduje pročišćavanju vazduha u redovima, i pomaže kod sprečavanja širenje zaraze;
  • Sadnice koje se koriste bi trebalo da budu bez virusa i sertifikovane iz rasadnika, koji samim tim garantuje bezbednu proizvodnju. Sadnice koje su kalemljene sa posrednikom otpornim na moniliju su dobar izbor za organsku proizvodnju;
  • Sortiment, jetekođe bitan, jer su se neki klonovi kod voćnih sorti ili voćne vrste pokazali kao otporniji i vitalniji na ovu bolest;
  • Tretiranje voća u zimskom mirovanju, dozvoljenim bakarnim sredstvima, smanjuje potencijal zaraze
  • Organska sredstva na bazi korisnih mikroorganizama, koja se mogu koristiti za tretiranje voća tokom vegetacije, takođe utiču na sprečavanje bolesti;
  • Sakupljanje suvih grana i uklanjanje trulih i mumificiranih plodova, koji mogu biti izvor zaraze samim tim umanjujemo potencijal zaraze i
  • Organska sredstva kojima se tretiraju voćke da bi se sprečilo prenamnoženje insekata su korisne, jer oštećeni plodovi podležu zarazi.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica