Kako da prepoznamo organski proizvod u marketu?

Kako da prepoznamo organski proizvod u marketu?

Poslednjih godina sve veći broj građana Srbije postaje svestan bitnosti zdravog načina ishrane u prevenciji bolesti i ne želi da jede namirnice sa ostacima raznih pesticida. Ipak, većina potrošača uglavnom još nema takve informacije, pa mnogi misle da je organska hrana stvar pomodarstva.

Organska proizvodnja u Srbiji - © Pixabay

Pored toga što potrošači treba da razumeju šta podrazumeva proces organske proizvodnje, oni treba i da znaju da prepoznaju organske proizvode u marketima, pijacama i drugim maloprodajnim objektima. Takođe veoma je niska i javna svest o pozitivnom uticaju organske poljoprivrede i na očuvanje i unapređenje prirodnih resurasa i celokupne životne sredine.

Kako prepoznati organski proizvod?

Kako bi potrošači bili sigurni da kupuju proizvod organskog porekla trebalo bi najpre obratiti pažnju da li na ambalaži stoji neko obeležje. Oznaka podrazumeva nacionalni logo na kom piše ćiriličnim pismom organski proiizvod. Samo takvi garantuju da su prošli sistem kontrole i da su sertifikovani u skladu sa propisima.

Jedino proizvođači sa tim sertifikatima imaju pravo voće, povrće ili meso tako deklarišu i promovišu. Kontrolu i sertifikaciju obavljaju ovlaćene organizacije. Kupci takođe imaju pravo da u svakom maloprodajnom objektu uključujući i pijacu zatraže na uvid kopiju sertifikata, sa datumom važenja i navedenima proizvodima za koje je izdat.

Organska proizvodnja u Srbiji - © Pixabay

Organska hrana skuplja od konvencionalne

Koliko je organska hrana u našim radnjama skuplja od hrane proizvedene konvencionalno? Cene organskih proizvoda se prilično razlikuju u zavisnosti od vrste, od maloprodajnog mesta, proizvođača i tako dalje. Ali se taj raspon uglavnom kreće od 50 do 400 odsto u odnosu na istu robu konvencionalno proizvedenu.

U zemljama EU su organski proizvodi značajno jefitniji nego kod nas, ali i tamo to zavisi od vrste proizvoda (biljni su generalno jevtiniji u odnosu na životinjske), ali se ne mogu porediti ni različite države u EU.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica