Javni poziv za nabavku priključnih mašina u Beogradu

Javni poziv za nabavku priključnih mašina u Beogradu

Sekretarijat za privredu je juče, 4. aprila 2019. objavio javni poziv za dostavljanje prijava za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku poljoprivrednih priključnih mašina na teritoriji grada Beograda za 2019. godinu.

Nabavka priključnih mašina - © Agromedia 

Javnim pozivom uređuju se uslovi, način i kriterijumi dodele podsticajnih sredstava za nabavku poljoprivrednih priključnih mašina na teritoriji grada Beograda za 2019. godinu. Sredstva u iznosu od 80.000.000 dinara su obezbeđena za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku poljoprivrednih priključnih mašina.

Podsticajna sredstva su namenjena za nabavku novih poljoprivrednih priključnih mašina od dana objavljivanja Javnog poziva. Podnosilac prijave može da konkuriše za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku jedne priključne mašine.

Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičko lice – nosilac komercijalnog registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac prijave ima pravo na podsticajna sredstva ako ispunjava sledeće uslove:

  • da ima prebivalište na teritoriji grada Beograda;
  • da je nosilac komercijalnog registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva nateritoriji grada Beograda;
  • da ne koristi bespovratna podsticajna sredstva od strane drugih budžetskih korisnika za nabavku poljoprivrednih priključnih mašina koje su predmet ovog Javnog poziva i
  • da podnosilac zahteva i dobavljač ne predstavljaju povezana lica.
Nabavka priključnih mašina - © Agromedia


Кorisnik podsticajnih sredstava je dužan da:

  • nabavi poljoprivrednu priključnu mašinu; 
  • priključnu mašinu koja je predmet ovog javnog poziva, za koju su mu dodeljena podsticajna sredstva, ne otuđi i ne daje drugim licima u zakup u roku od pet godina od dana isplate podsticajnihsredstava;
  • svu dokumentaciju koja se odnosi na isplatu podsticajnih sredstava čuva najmanje petgodina od dana isplate podsticajnih sredstava;
  • na zahtev Sekretarijata za privredu dostavi podatke u vezi sa proizvodnjom i plasmanom proizvoda proizvedenih uz korišćenje priključne mašine koja je nabavljena u postupku ovog Javnog poziva, a u cilju analize uspeha realizovane mere podrške.

Potrebna dokumentacija se mora dostaviti preporučenom poštom na adresu Gradske uprave grada Beograda, Sekretarijat za privredu, Кraljice Marije 1, Beograd ili ličnom dostavom na pisarnicu Gradske uprave grada Beograda na adresu Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za privredu, Кraljice Marije 1, Beograd,
3. sprat, šalter broj 3.

Tekst javnog poziva i dokumentaciju možete pogledati i preuzeti na sajtu Grada Beograda.


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica