Cene stoke i stočne hrane za period 15-19.06.2018.

Cene stoke i stočne hrane za period 15-19.06.2018.

U toku protekle nedelje došlo je do pada cene jagnjadi na stočnim pijacama u Srbiji, uprkos tome obim prodaje nije bio veliki.

Cene krava

U toku protekle nedelje pala je prodajna cena tovne junadi preko 480 kilograma na stočnoj pijaci u Požarevcu. Cena se kretala od 220 din/kg. Obim otkupljnih grla bio je na prosečnom nivou. Cene i ponuda teladi i ostalih kategorija goveda bile su na prošlonedeljnom nivou.

U klanicama na području Šumadijskog okruga zabeležen je rast cena teladi SM rase do 160 kilograma, pošto se cena kretala od 480 din/kg. Otkupne cene tovne junadi i krava za klanje bile su na prošlonedeljnom nivou.

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu je izostala ponuda teladi do 160 kilograma, tovne junadi i ostalih kategorija goveda. 

Otkupne cene tovne junadi preko 480 kilograma i krava za klanje bile su više u poređenju sa prvom nedeljom juna u klanicama na području Sremskog okruga. Kod junadi je cena iznosila 230 din/kg, a kod krava za klanje 190 din/kg. Obim otkupljenih grla bio je dobar.

Rast otkupne cene teladi do 160 kilograma zabeležen je protekle nedelje u klanicama na području Podunavskog okruga. Cena se kretala od 340 din/kg. 

Klaničari sa područja Južnobanatskog okruga otkupljivali su tovnu junad preko 480 kilograma tokom druge nedelje juna po ceni od 220 din/kg. Najčešća cena teladi SM rase do 160 kilograma iznosila je 420 din/kg. Tovnu junad preko 480 kilograma plaćali su 250 din/kg, a krave za klanje SM rase po ceni od 150 din/kg.

Cene svinja

Na stočnoj pijaci u Obrenovcu nastavljen je trend slabe ponude obe kategorije prasadi. Zabeležen je pad cena. Grla od 16 do 25 kilograma koštala su 250 din/kg, a prodalo ih se tek nekoliko.

U klanicama na području Beograda zabeležen je rast cena tovnih svinja od 80 do 120 kilograma, a jeftinija su bila prasad od 16 do 25 kilograma.


U klanicama na području Severnobačkog okruga poskupele su tovne svinje od 80 do 120 kilograma na 155 din/kg. Obim otkupljenih grla bio je na prosečnom nivou.

Na stočnoj pijaci u Somboru je, takođe bila niža cena prasadi od 16 do 25 kilograma. Za razliku od njih skuplje su bile obe kategorije tovnih svinja i krmače za klanje u odnosu na prethodni period.

Prasad od 16 do 25 kilograma bila su skuplja na pijaci žive stoke u Kragujevcu. Najčešće su se mogla pazariti po ceni od 300 din/kg.


Na pijaci žive stoke u Sremskoj Mitrovici poskupele su tovne svinje od 80 do 120 kilograma i krmače za klanje. Tovljenici su se prodavali po ceni od 190 din/kg, a krmače za klanje su koštale 130 din/kg.

Cene koza i ovaca

Klaničari sa područja Severno-bačkog okruga po nižim cenama su otkupljivali jagnjad. Cena je uglavnom iznosila 230 din/kg.


Jagnjad su po nižim cenama otkupljivana i u klanicama na području Raškog okruga, u odnosu na prethodni period, po ceni od 240 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Obrenovcu bila je slaba prodaja. U ponudi je bilo svega desetak jagnjadi po ceni od 280 din/kg. Zabeležena je slaba ponuda i prodaja dviski, šilježadi i ovaca, a cene su ostale nepromenjene. U prodaji je bilo par ovnova za priplod po ceni od 16.000, nekoliko jaradi po ceni od 230 din/kg, i nekoliko koza po ceni od 150 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Sremskoj Mitrovici skočila je cena jagnjadi na 250 din/kg. Isto je bilo i u Nišu, gde se jagnjad prodavala po ceni od 280 din/kg, a broj otkuplenih grla je bio prosečan.

Cena stočne hrane

Na pijaci u Obrenovcu pala je cena stočnog ječma na 22 din/kg.

U silosima na području Beograda došlo je do pada cene pšenice u rinfuzu.

U maloprodajnim objektima na području Kikinde došlo je do rasta cene lucerkinog brašna na 30 din/kg.

Na pijaci u Sremskoj Mitrovici bili su skuplji sojina sačma, pšenica i lucerkino seno u balama. Za razliku od njih niža je bila cena sojinog zrna u odnosu na prethodni period.

Na gazdinstvima u okolini Niša došlo je do pada cene kukuruza okrunjenog prirodno sušenog upakovanog u džakove na 22 din/kg. Obim prodaje bio je na prosečnom nivou. Na pijaci u ovom gradu bila je niža prodajna cena pšenice upakovane u džakove, iznosila je 20 din/kg.

Na gazdinstvima u okolini Pančeva došlo je do rasta cena pšenice i kukuruza okrunjenog prirodno sušenog upakovanog u džakove. Cena pšenice se kretala od 22 din/kg, a kukuruza od 20 din/kg. Za razliku od njih niža je bila cena stočnog ječma, koji se mogao pazariti za 20 din/kg.

U Smederevu je pala cena pšenice i kukuruza okrunjenog prirodno sušenog upakovanog u džakove.

Izvor:

STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica