Cene stoke i stočne hrane za period 12 – 16.10.2018.

Cene stoke i stočne hrane za period 12 – 16.10.2018.

Cene goveda i stoče hrane mahom u padu. Svinje različitih kategorija skuplje u Kragujevcu, Braničevskom okrugu i južnom Banatu u porastu, dok su u srednjem Banatu, Loznici i Nišu u padu.

Cene krava

U klanicama na području Loznice, primećen je porast otkupnih cena. Tovna junad mase od 350 do 480 kilograma je kupovana za prosečnu cenu od 230, a tovni bikovi mase preko 500 kilograma za 280 din/kg.

U Braničevskom okrugu zabeležen je pad cena. Cena tovne junadi mase preko 480 kilograma je u otkupu bila 240 din/kg.

U okolini Smedereva zabeležene su niže otkupne cene telati mase do 160 kilograma i tovnih bikova mase preko 500 kilograma. Cena teladi je u proseku iznosila 360 din/kg, dok je kod bikova iznosila 240 din/kg.

Cene tovne junadi mase preko 480 kilograma pale su i u Šumadiji. Prosečna cena u otkupu je iznosila 260 din/kg. S druge strane, otkupna cena krava za klanje SM rase je porasla sa 150 na 170 din/kg.

U Kragujevcu je izostala prodaja goveda svih kategorija.

Primećen je pad cene tovnih bikova SM rase mase preko 500 kilograma, u poređenju sa prethodnim periodom, u srednjem Banatu. Otkupna cena je u proseku iznosila 270 din/kg, a promet je bio veliki. Najčešća cena teladi SM rase, mase do 160 kilograma, bila je 420, a tovne junadi mase preko 480 kilograma 250 din/kg. Krave SM rase su prodavane po prosečnoj ceni od 150 din/kg.

U Moravičkom okrugu cene se nisu menjale, kao ni obim prometa.

Cene svinja

Cene prasadi mase od 16 do 25 kilograma na pijaci u Kragujevcu su porasle. Najčešća cena bila je 190 din/kg.


Cene su takođe porasle u Braničevskom kraju. Tovne svinje mase od 80 do 120 kilograma prodavale su se za 150 din/kg, a i obim prometa je bio veći.

I u južnom Banatu su cene porasle, pa su tovne svinje mase od 80 do 120 kilgorama u proseku otkupljivane za 160 din/kg.

Cene su bile niže u okolini Loznice, u poređenju sa proteklom sedmicom. Prasad mase od 16 do 25 kilograma su otkupljivana za 200, dok su tovne svinje mase preko 120 kilograma kupovane za 140 din/kg.


Na stočnoj pijaci u Nišu ponovo je zabeležen pad cene prasadi mase od 16 do 25 kilograma, pa sada iznosi 170 din/kg. Cena tovnih svinja mase preko 120 kilograma prodavale za 110 dinara za kilogram, što je više u odnosu na prošlu sedmicu.

I u srednjem Banatu zabeležen je pad otkupnih cena tovnih svinja mase od 80 do 120 kilograma i sada iznosi 155 din/kg.


Cene koza i ovaca

U Loznici su porasle otkupne cene jagnjadi na 250, i cene ovaca na 150 din/kg.

I u Čačku je porasla cena jagnjadi i sada iznosi 250 din/kg. Obim prodaje je bio zavidan tokom protekle sedmice.

Pad otkupne cene jagnjadi je zabeležen u klanicama Podunavskog regiona. U proseku cena iznosi 270 din/kg.

I u Nišu je pala cena jagnjadi i ovaca. Za jagnjad je trebalo izdvojiti 300 a za ovce 150 dinara za kilogram.

Na pijaci u Požarevcu je pala cena ovaca na 150 din/kg, dok je cena jagnjadi ostala 300 din/kg. Za šilježad je trebalo izdvojiti 170 din/kg.

Jarad se mogla kupiti na pijaci u Sremskoj Mitrovici za 230 , dok je cena koza bila 150 dinara za kilogram.

Cene stočne hrane

U Pančevu i okolini primećen je rast cene lucerkinog sena u balama na 16 din/kg. Porasla je i cena pšenice na 22 dinara za kilogram.

Stočni ječam je bio jeftiniji i u okolini Smedereva. S druge strane, porasle su  cene lucerke u balama i sojine sačme.

Maloprodajne cene suncokretove i sojine sačme su pale u okolini Beograda, dok je pšenica u rinfuzu poskupela.

Nepromenjene cene kukuruza i stičnog ječma evidentirane su u Kraljevu – 22 tj. 26 din/kg. Pšenica je koštala 25 din/kg.

Najčešća cena kukuruza je bila 22, a pšenice 20 dinara za kilogram u okolini Niša.

Lucerkino seno u balama na području Pirota se prodavalo za 20 dinara za kilogram.

 

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica