Svet poljoprivrede Prodavnica

Cena prasadi i tovnih svinja sve niža! | Cene stoke

Cena tovnih bikova i tovne junadi je porasla! A cena prasadi i tovnih svinja sve niža. Pogledjate kako su se kretale sve cene žive stoke.

Cena teladi, tovne junadi, krava za klanje i tovnih bikova

Protekle sedmice klanice sa područja podunavskog regiona vršile su otkup tovnih bikova telesne mase preko 500 kilograma po višoj ceni u odnosu na prethodni period. Dominirao je iznos od 260 din/kg. Otkupne cene tovnih bikova telesne mase preko 500 kilograma, bile su više u odnosu na prethodni period u klanicama na području Beograda.

Klaničari sa područja zaječarskog regiona su po višim cenama u odnosu na poslednju sedmicu oktobra otkupljivali tovnu junad telesne mase od 350 do 480 kilograma. Dominirao je iznos od 230 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Užicu je došlo do pada prodajne cene krava za klanje, jer su se najčešće mogle pazariti po ceni od 160 din/kg. Ova kategorija goveda bila je jeftinija i u klanicama na područu zlatiborskog regioana i otkupna cena bila je identična pijačnoj.

Cene prasadi, tovnih svinja i krmača za klanje

Pad prodajnih cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma na 230 din/ kg i tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma na 155 din/kg registrovan je u periodu od 01. do 07. novembra u klanicama na području šumadijskog regiona.

Otkupna cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma bila je niža u klanicama na području srednjebanatskog regiona. Dominirao je iznos od 160 din/kg. U Sremskoj Mitrovici zabeležen je pad cena krmača za klanje. Prodaja se najčešće odvijala po ceni od 110 din/kg.

U Obrenovcu došlo je do pada prodajnih cena obe kategorije prasadi, pa su se grla telesne mase do 15 kilograma mogle pazariti po ceni od 220 din/kg, a grla telesne mase od 16 do 25 kilograma po ceni od 200 din/kg.

Cene jagnjadi, jaradi, šilježadi i ovaca

Na pijaci žive stoke u Nišu došlo je do rasta prodajne cene jagnjadi, jer su se mogla pazariti po ceni od 340 din/kg. Rast otkupne cene jagnjadi zabeležen je u klanicama na području nišavskog regiona, pošto je dominirao iznos od 270 din/kg.

Otkupna cena jagnjadi bila je viša u odnosu na prethodnu sedmicu u klanicama na području šumadijskog regiona, jer se otkup odvijao po ceni od 310 din/ kg. Obim otkupa bio je prosečan. Jagnjad su, takođe, bila skuplja i na stočnoj pijaci u Kragujevcu, a dominirao je identičan iznos kao i na pijaci.

Rast otkupne cene jagnjadi evidentiran je i u klanicama na području zlatiborskog regiona. Dominirao iznos od 330 din/kg. Jagnjad su bila jeftinija na području podunavskog regiona, pošto je dominantna otkupna cena znosila 270 din/kg.

Komentari