BIOFOR NA SPITU: Unapređenje poljoprivrede kroz BIOFOR tehnologiju

BIOFOR NA SPITU: Unapređenje poljoprivrede kroz BIOFOR tehnologiju

Danas smo na poziv naših prijatelja i korisnika iz Banatskog Novog Sela I Udruženja poljoprivrednika došli na ovu lepu manifestaciju da im pomognemo i uveličamo ovaj događaj.

To je zgodna prilika da na neki način svim prisutnim poljoprivrednicima malo približite vaš proizvod?

 

Tako je, naša kompanija Biofor sistem se već osamnaest godina bavi proizvodnjom i razvojem mikrobioloških đubriva, i to je ono što radimo u saradnji sa našim proizvođačima. Cilj nam je poboljšati stanje na njihovim parcelama. Tako je i ovde danas na parcelama Udruženja poljoprivrednika urađen tretman žetvenih ostataka sa našim preparatom Bio Plug. Kao što znamo, žetva pšenice, ječma, i uljane repice je završena. Bitno je da žetveni ostaci ostanu na parcelama kod domaćina i da se poprskaju sa Bio Plugom kako bi se oni brže i efikasnije razgradili.

Šta je Biofor i kako radi?

Mnogi poljoprivrednici od ovih ovih, koji su danas prisutni, koriste vaše proizvode, pa da podsetimo samo naše gledaoce-šta je to što Biofor sve nudi?

Da, Biofor nudi preparate za tretman semena pre setve, preparate koji idu zajedno sa herbicidima, folijarne preparate i na kraju Bio Plug za razgradnju žetvenih ostataka. Mi volimo da kažemo da je to Biofor tehnologija, znači tehnologija koja se provlači kroz celu vegetaciju. Bez obzira na vrstu useva na parceli, Biofor uvek ima rešenje.

Kako Biofor Tehnologija pomaže poljoprivrednicima?

Šta je ono što se postiže korišćenjem ovih proizvoda? Kakva su iskustva na terenu? Da li poljoprivrednici pozitivno reaguju na vaše proizvode?


Naravno, posebno sada, Bio Plug je odlično rešenje s obzirom na veliku problematiku i skupu cenu mineralnih đubriva i ostalih proizvoda koji pomažu ishranu biljaka. Bio Plug omogućava iskorišćenje hraniva iz žetvenih ostataka za narednu sezonu, što je izuzetno važno za buduće prinose.

Korišćenjem Biofor proizvoda, poljoprivrednici ostvaruju dvojako dejstvo – poboljšanje zemljišta za rast biljaka i povećanje prinosa. Ovo je nešto što je prirodno i što ima budućnost, što utiče na održivost poljoprivrede uopšte.


Mnogi poljoprivrednici koriste Biofor proizvode i svedoci smo da svake godine raste broj zadovoljnih kupaca. Ovo je tehnologija koja je budućnost i koja omogućava efikasnu proizvodnju uz štednju resursa.

Koristite neke Biofor-ove proizvode i na koje način?


“Lično, koristim Biofor proizvode već osam godina, od 2012. godine. Koristimo Bio Aktiv i Bio Eho. Primetili smo veliku razliku između parcela sa Biofor preparatima i onih bez njih. Zemljište postaje bogatije mikroorganizmima i hranivima, što doprinosi boljim prinosima i održivoj poljoprivredi.”

“Koristimo, posle pšenice prskamo sam BIO Plugom, tako da eto to.”

“Na sve moguće načine, površine zemlje koje obrađujemo su na 40 hektara i koristimo ga za razgradnju biljnih ostataka nakon žetve.”

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica