Zbog lošeg kvaliteta života na selu stanovništvo odlazi

Zbog lošeg kvaliteta života na selu stanovništvo odlazi

Bolna tačka svakog srpskog sela jeste odlazak stanovništva u gradove. Oni koji su nekada živeli u selu i preživljavali od poljoprivrede, danas jednostavno više ne vide perspektivu njihovog ostajanja. Pored toga mladići nisu zainteresovani za ženidbu, a devojke traže muževe u gradu gde su uslovi za život bolji, ističe dipl. inž. Smail Ejupović iz PSSS Novi Pazar.

Napuštena sela - © Pixabay 

“Na području Sandžaka ruralno stanovništvo ima signale za svega nekoliko televizijskih stanica, fiksni telefoni postoje samo u nekim selima, a poljoprivrednici nemaju naviku da čitaju novine. Kao i u mnogim drugim selima kulturni događaji gotovo i da ne postoje”, ističe Smail.

Poljoprivrednici se zbog svega ovoga osećaju zapostavljenim i zaboravljenim od svih, a posebno se osećaju zapostavljenim kada je reč o dodeli nekih pogodnosti i subvencija, naročito oni koje daje ministarstvo poljoprivrede. Seosko stanovništvo zbog toga ne vidi perspektivu života na selu, mladići nisu zainteresovani za ženidbu a devojke traže muževe u gradu gde su bolji uslovi za život. Nažalost, jedino mesto susreta je kafana i seoska prodavnica, dodaje ovaj stručnjak.

Kako bi se podigao kvalitet života na selu, informacije, televizija, telefon, kultura i zabava su segmenti koji moraju biti lako dostupni. Takođe, veoma se važne i novine i brošure sa temama koje se tiču poljoprivredne proizvodnje, uzgoja životinja, mehanizacije, trgovine i marketinga. Osim toga treba osnivati klubove i centre gde će se oni okupljati i razmenjivati informacije i ideje o raznim poduhvatima i vršiti obuke iz ljudima interesantnih oblasti.

Seoskom stanovništvu  bi posebno trebalo objasniti tematiku kapitala i reći im da je lako uzeti, ali je teško vratiti novac. Takođe, potrebno im je obrazložiti da ukoliko se izvrši pravilno ulaganje u razvoj sela, seoskog turizma i celokupne poljoprivredne proizvodnje onda je i njihov razvoj izvestan. A život na selu će im biti mnogo bolji i kvalitetniji, ističe dipl. inž. Smail Ejupović.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica