Retrospektiva: Kako ste u 2020. prodavali svoje poljoprivredne proizvode?

Posledice epidemije koja je počela početkom prethodnog januara primećuju se na svetskom nivou u mnogim društvenim sferama. U pogledu poslovanja, na svetskom nivou više miliona ljudi ostalo je bez posla u periodu između marta i maja 2020. godine. Usled mera izolacije došlo je do promene svakodnevnih potrošačkih navika. U prvim redovima pogođene su sfere turizma i ugostiteljstva, a u mnogim oblastima rada, radne procedure su transformisane i adaptirane kućnoj atmosferi.

Nastale su i značajne promene u pogledu prodaje poljoprivrednih proizvoda. S uvedenim karantinom i zatvaranjem gradskih pijaca proizvođači su bili primorani da nađu rešenja koja su mogla da odgovore na nove uslove. U kojoj meri su se prilagodili?

Potražili smo odgovor i postavili pitanje domaćim proizvođačima:

Kako ste u 2020. prodavali svoje poljoprivredne proizvode?

Od ukupnog broja petina anketiranih odgovorila je da je svoje proizvode plasirala na Internetu. Uglavnom su prodavali putem svog ili nekog od sajtova gde su mogli da oglase proizvod. Oko 8 odsto ispitanih oglašavao se na društvenoj mreži Fejsbuk. Na ovoj stranici su se tokom mera karantina formirale grupe u kojima su se razmenjivali i održavali kontakti između domaćih proizvođača i potrošača.

Najveći deo proizvođača naveo je da su proizvode prodavali na pijacama i nakupcima. Prema podacima iz ankete podjednak broj proizvođača ostvaruje prihode na pijaci, ili od nakupaca, oko 70% ispitanih navodi jednu od ovih mogućnosti kao svoj način plasmana proizvoda.

Oko 12% proizvođača prodavalo je robu u malim prodavnicama, u obliku dogovorene saradnje, a kada je reč o saradnji sa trgovinskim lancima, nijedan proizvođač nije potvrdio saradnju.

2021. godina može biti nepredvidiva u pogledu prodaje, kada se osete sve posledice onoga što se dogodilo u 2020. Na proizvođačima je da sve prakse nastale u procesu adaptacije tokom 2020. primene i u ovoj godini, kako bi ostvarili najbolje rezultate.

Komentari