Agromarket

Adresa: Kraljevačkog bataljona 235/2

E-mail: [email protected]

Telefon: 034 308 000

Sajt: Agromarket

Kompanija Agromarket doo Kragujevac je društvo sa ograničenom odgovornošću, osnovano 1991. godine, u cilju snabdevanja veleprodaja i maloprodaja repromaterijalom za poljoprivrednu proizvodnju.  Agromarket je danas, više od dvadeset godina po osnivanju, proizvođač, jedan od vodećih uvoznika, zastupnika i distributera širokog portfolia proizvoda kojima kvalitetno pokriva potrebe kupaca sa područja Zapadnog Balkana – Srbija, BiH, Crna Gora, Makedonija i Kosovo.

Agromarket - © Agromedia

Sem zastupništva brendova vodećih svetskih proizvođača pesticida (Syngenta, Du Pont, Dow AgroSciences, Bayer Cropscience, BASF, United Phosphorus, Arysta LifeSciences, Sinochem Ningbo, Agriphar, Spiess Urania, Cheminova, Nissan Chemical Industries, Zapi, Goemar, Galenika Fitofarmacija, Cinkarna…), domaćih i inostranih selekcionih kuća (NS seme, Franchi sementi, KWS, ZP), garden i profi programa (Dolmar, Oregon, G.F., Di Martino, Al-Ko, Telwin, Elpumps…), u prvoj deceniji XXI veka Agromarket je razvio i pozicionirao i sopstvene brendove (Villager, AGM, FitoFert i tako dalje).
Agromarket - © Agromedia

Tokom dugogodišnjeg uspešnog poslovanja Agromarket je razvio i investirao u razvoj kako sopstvene prodajno-proizvodne mreže, tako i u članice Agromarket Grupa, preduzeća koja se bave primarnom proizvodnjom i preradom poljoprivrednih proizvoda (seme, sadni materijal, sveži i smrznuti program voća i povrća, mineralna hraniva).

Kompanija Agromarket je jedan od vodećih snabdevača tržišta pesticida sa distributerskim udelom od oko 1/3 celokupnog tržišta Srbije. Semenska roba sa učešćem od oko 1/4 ostvarenog turn over-a uglavnom čini distribucija i prodaja preko 30.000 tona semena strnina, kukuruza i više od 3 miliona pakovanja semena povrća, cveća, trava i leguminoza. Istovremeno, Agromarket je vlasnik sorata raži Šampion i tritikala Rtanj, koje proizvodi, dorađuje i plasira i na domaćem i na inostranom tržištu.
Agromarket - © Agromedia

Pravilna ishrana bilja, kao najkompleksnija oblast u intenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji, preko robne marke Fitofert postala je dostupna svim korisnicima ovog prvog domaćeg brenda u kategoriji vodotopivih, specijalizovaih djubriva i oplemenjivača zemljišta. Proizvodima Fitofert, sistemima za navodnjavanje, propratnim garden proizvodima upotpunjuje se celokupna ponuda Agromarketa a njihovom upotrebom indirektno i povećanje i bolji kvalitet prinosa.

Kontinuitet razvoja proizvodnog/prodajnog portfolia usaglašenog sa potrebama tržišta omogućio je kompaniji da tokom prve decenije 21. veka iz godine u godinu zauzima sve veći tržišni udeo sa kontinuiranom stopom rasta na godišnjem nivou od oko 10 -15 % (u odnosu na prethodnu godinu poslovanja).

Proizvodi

Agromarket je distributerska kompanija sa širokim asortimanom proizvoda.

Zaštita bilja

 • herbicidi – namenjeni za suzbijanje zeljastih i drvenastih korova, algi, mahovina,
 • lišajeva i parazitnih cvetnica,
 • fungicidi – namenjeni za suzbijanje gljiva prouzrokovača biljnih bolesti
 • insekticidi – namenjeni za suzbijanje štetnih insekata,
 • rodenticidi –suzbijanje glodara
 • akaricidi – suzbijanje grinja
 • nematocidi – suzbijanje valjkastih crva
 • moluskocidi – suzbijanje mekušaca, puževa
 • algicidi – suzbijanje algi
 • antihelmintici – suzbijanje glista
 • arboricidi – uništavanje drvenastih korova
 • atraktanti – sredstva koja privlače štetne insekte
 • defolijanti – izazivanje prevremenog opadanja lišća
 • desikanti – izazivanje uvenuća i sušenja biljaka
 • fumiganti – sredstva koja deluju gasnom fazom
 • hemosterilizanti – utiču na sterilitet imaga
 • repelenti – sredstva koja odbijaju štetne organizme od gajene biljke
 • regulatori rasta biljaka

FitoFert đubriva:

 • Profesionalni supstrati
 • Hobi supstrati
 • Kristalna đubriva
 • Tečna đubriva
 • Specijalizovana đubriva
 • Mikroelementarna đubriva

Semena

 • Kukuruz
 • Pšenica
 • Krompir
 • Luk
 • Franchi
 • Ostala semena

Garden program

 • Uređaji za baštu, šumu, vrtove (OPE)
 • Power tools
 • Građevina
 • Agrorepromaterijal
 • Sezona
 • Oregon