Fuzarioza klasa pšenice može sniziti prinose do 70 posto – Reagujte na samom početku cvetanja

Fuzarioza klasa pšenice može sniziti prinose do 70 posto – Reagujte na samom početku cvetanja

Kao što je poljoprivredna praksa pokazala, neadekvatna zaštita strnih žita od bolesti može dosta da doprinese smanjenju prinosa. Svaka nova sezona pokazuje koliko je tretman fungicidom značajna mera.

Fuzarioza klasa pšenice dovodi do proizvodnje mikotoksina, štetnih po zdravlje ljudi

Često radi nekih ušteda u proizvodnji razmišljamo da li je važniji tretman u rano proleće ili zaštita klasa. Neki proizvođači urade fungicidni tretman u proleće zajedno sa herbicidom i ukoliko su postigli zadovoljavajuće rezultate u borbi sa bolestima lista, zanemare važnost tretmana početkom cvetanja.

Pored bolesti lista koje su bitne tokom cele vegetacije strnih žita, svakako jedan od ozbiljnih problema u gajenju može da predstavlja fuzarioza klasa.

Fuzarioza klasa pšeniceFoto:Agromarket

Najvažnije posledice pojave fuzarioze klasa su: snižen prinos, fiziološke i fizičko-hemijske promene u zrnu i kontaminacija zrna mikotoksinima. Sniženje prinosa varira od 5 do 70 posto, u zavisnosti od godine i stepena inficiranosti zrna. Prouzrokovači fuzarioze klasa u zaraženim zrnima proizvode mikotoksine, koji su opasni po zdravlje ljudi i životinja.

Infekcija klasa se ostvaruje u fazi cvetanja i formiranja zrna. Zato je klas potrebno zaštititi na samom početku ove faze, odnosno na samom početku cvetanja pšenice, i to, naravno, pouzdanim i visokoefikasnim preparatom.

Aktivne materije Excorta plus preparata omogućavaju njegovo odlično delovanje

Stručna služba kompanije Agromarket za ovu namenu preporučuje fungicid Excorta plus, čiju pouzdanost i efikasnost dokazuju proizvođači koji ga koriste godinama unazad.

Excorta plus je fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem koji, pošto sadrži dve aktivne materije, zapravo u sebi sjedinjuje najbolje osobine fungicida iz grupe triazola (epoksikonazol) i karbamata (tiofanat-metil).


Upravo sinergizam dve aktivne materije omogućava ovom preparatu odlično delovanje na prouzrokovača fuzarioze klasa. Preporučena količina primene preparata Excorta plus je 0,6 l/ha.

Kako se u periodu početka cvetanja pšenice na parcelama pod strnim žitima nalaze mnogi insekti, pogotovo Lema melanopus (žitna pijavica), uz fungicidni tretman preporučujemo dodavanje insekticida Cythrin 250 EC (200 ml/ha), Vantex 60 CS (70 ml/ha) ili Grom (0,4-0,5 l/ha).

U ovoj izuzetno bitnoj fazi razvoja strnih žita, posle koje nastupa i samo nalivanje zrna, preporuka stručne službe kompanije Agromarket jeste da se u pomenuti fungicidni i insekticidni tretman doda za ovu grupu useva namenski formulisano folijarno đubrivo Fitofert Speed G, u količini 2-2,5 l/ha.


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica