KAKO na najbolji način da suzbijete KOROVE u KUKURUZU!

KAKO na najbolji način da suzbijete KOROVE u KUKURUZU!

,,Ove godine je početak radova u polju nešto pomeren, zbog vremenskih uslova koji su onemogućili setvu. Pored dobre pripreme zemljišta, setve, ishrane, genetskog potencijala, samog hibrida i drugih bitnih faktora za ostvarivanje visokog prinosa, važno je i pravovremeno suzbijanje korova, kako kukuruz ne bi imao konkurenciju za vodom i hranljivim materijama”, naglašava Ines Cvijanović-Bem, dipl.inž. Pitali smo stručnjake iz kompanije Agromarket, kako na najbolji način suzbiti korove u usevu kukuruza.

Dipl.inž. Nemanja Delić preporučuje kombinaciju preparata: ,,U paleti Agromarketa se nalazi nekoliko herbicida koje možemo da primenimo do 5. lista kukuruza. Preparat Agrodimark je visoko selektivni preparat, koji se kroz biljku kreće i naviše i naniže. Suzbija sve najznačajnije jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove, izazivajući na njima deformacije u vidu kovrdžanja i uvijanja listova. Doza primene ovog preparata je od 0,6-0,7 l/ha. Najbolji efekti se postižu kombinacijom ovog preparata, sa preparatom Terbis u dozi od 1-1,5 l/ha.

Pored odličnog kontaktnog delovanja, preparatom Terbis, dobijamo i snažno zemljišno delovanje. Za suzbijanje muhara i divljeg sirka, ali i drugih uskolisnih korova u usevu kukuruza, kompanija Agromarket u ponudi ima selektivni translokacioni herbicid Hemonik. Ono što odlikuje ovaj preparat, jeste njegova O De formulacija koju odlikuje odlično delovanje sirak iz rizoma. Dodatni benefiti ove formulacije su: izuzetna selektivnost na usev kukuruza, brže usvajanje i bolja pokrovnost, kao i stabilnost u svim vremenskim uslovima i velika otpornost na spiranje kišom. Preporučena doza primene ovog preparata je 1,25 l/ha, s tim da su doze primene za ove preparate u nekim zemljama Evropske unije registrovane i do 1,5 l/ha”, naglašava Delić.

,,Kada pričamo o tehnologiji proizvodnje kukuruza, veoma je bitno spomenuti uticaje folijarne prihrane u toj tehnologiji. Primenom, u ovom slučaju Speed tehnologije – Speed C, koja u sebi sadrži biostimulatore, alge i povišen sadržaj cinka, direktno utičemo na povećanje auksina u samoj biljci, koji je hormon direktno odgovoran za rast biljke. Primenom Speed C utičemo direktno i na formiranje klipa i broja zrna u klipu i na taj način utičemo na povećanje prinosa kukuruza. Neophodno je spomenuti da upotreba Speed C u tehnologiji proizvodnje, preporučeno bi bilo da ide kombinovano uz herbicidni tretman, jer direktno utiče i na poboljšano delovanja herbicida na korov. Doza primene Speed C je 2,5 l/ha uz utrošak vode od 200 litara”, savetuje dipl.inž. Miodrag Obradović.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica