Bačka Topola – opština

Izaberite opštinu

Opšti podaci o opštini Bačka Topola

Opština Bačka Topola pripada Severnobačkom okrugu. Nalazi se na severu Srbije, u AP Vojvodini, u središnjem delu Bačke, na nadmorskoj visini od 110m. Prostire se na 596 kvadratnih kilometara, što čini 6,46 % teritorije Bačke i 2,77 % teritorije Vojvodine, od čega 54.335 hektara čini poljoprivredna površina. Graniči se sa šest opština: Suboticom, Kulom, Malim Iđošem, Adom, Bečejem i Somborom.

Pored gradskog naselja Bačke Topole, Opštinu čini još dvadeset dva naseljena mesta: Pačir, Stara Moravica, Bački Sokolac, Tomislavci, Karađorđevo, Mali Beograd, Zobnatica, Mićunovo, Novo Orahovo, Obornjača, Kavilo, Svetićevo, Pobeda, Gunaroš, Bagremovo, Bogaroš, Njegoševo, Bajša, Panonija, Srednji Salaš, Gornja Rogatica, Krivaja.

Prema poslednjem popisu iz 2011. godine, opština Bačka Topola ima ukupno 33.321, a grad Bačka Topola 14.573 stanovnika. Ovo je multietnička sredina i u upotrebi su četiri zvanična jezika: srpski, mađarski, slovački i rusinski. Većinsko stanovništvo je mađarsko sa udelom od 57,9%, a sledi srpsko sa 29,5% i crnogorsko sa 1%.

Opšti podaci o poljoprivredi

Bačkotopolska opština poseduje izuzetne turističke resurse. Poljoprivredna dobra „Zobnatica“,“Krivaja“ i „Panonija“ predstavljaju bisere panonske ravnice. Svojom infrastrukturom i kapacitetima predstavljaju značajne punktove kongresnog i sportskog turizma. „Zobnatica“ je najstarija ergela konja u Srbiji sa pokrivenim manježom, jedinstvenim muzejom konjarstva i konjičkog sporta i novoizgrađenim hipodromom. „Zobnatica“ predstavlja okosnicu domaćeg konjičkog sporta. Sportski lov i ribolov je takođe razvijen.

Istorija Bačke Topole

Arheološke iskopine svedoče da je teritorija Opštine bila naseljena još u praistoriji, da su kasnije na njoj živeli Sarmati i Avari, a od IX veka i Mađari. Bačkotopolski kraj se u pisanim izvorima prvi put pominje 1462. godine kao feudalni posed pod imenom Fybaych, a 1543. godine u turskim tefterima pominje se naselje sa nazivom Topola.

Ova teritorija se od kraja XVII veka do 1750. godine pominje samo kao pustara, a smatra se da je današnje naselje nastalo upravo 1750. godine, kada je grof Antun Grašalković naredio naseljavanje bačkotopolske pustare. Pal Krai je za svoje zasluge u borbama 1800. godine dobio Bačku Topolu kao nagradu i tada otpočinje razvoj ovog naselja, te ono, za svega nekoliko godina, dobija status varošice.

Grad je 1849. delimično izgoreo i bio je opljačkan. Ovde se tokom XIX veka intenzivno razvijaju zanatstvo, poljoprivreda trgovina i industrija, a najveći pokretač bila je železnička pruga Novi Sad-Subotica koja je 1883. godine prošla kroz Opštinu.

U XX vek Topola je ušla kao napredno i razvijeno mesto, ali je Prvi svetski rat taj razvoj usporio. Po njegovom završetku Bačka Topola je pripala Kraljevini SHS. 1941. mađarske snage su ušle u Bačku i ostale tu do 1944. godine, tačnije, sve dok partizani sa ruskim snagama nisu oslobodili Bačku Topolu. Nakon Drugog sveskog rata počinju obimna izgradnja i snažna industrializacija. Opština Bačka Topola danas spada u srednje razvijene opštine Srbije.

Samo neke od znamenitih ličnosti koje su rođene i živele na teritoriji opštine Bačka Topola su: poznati fudbaleri Branko Bošković, Nikola Žigić, Dušan Tadić i Andrija Kaluđerović, muzičar i kompozitor Lajko Feliks…


Sam grad Bačka Topola  izgrađen je u dolini rečice Krivaja, na brežuljkastom terenu telečke lesne zaravni i nalazi se na 45°49´ severne geografske širine i 19°39´ istočne geografske dužine. Putni pravci sever-jug i istok-zapad ovde se ukrštaju. Bačka Topola je od Novog Sada udaljena 69km, od Subotice 32, od Sombora 45, a od Sente i Bečeja oko 40 km.

Kroz Opštinu prolaze brojne saobraćajnice koje povezuju Bečej i Bajmok, Sentu i Sombor, Bačku Palanku i Horgoš, zatim međunarodni drumski i železnički Koridor 10 (Beograd-Novi Sad-Budimpešta) i stari magistralni put Beograd-Novi Sad-Subotica.

Bačka lesna zaravan, u kojoj se nalazi područje opštine Bačka Topola, prostire se između Dunava i Tise, u severnom delu Bačke i područje je sa umereno-kontinentalnom klimom. Umereno-kontinetalnu klimu nizijskog tipa odlikuju topla leta i hladne zime. Najhladniji mesec je januar sa prosečnom temperaturom od -5o C, najtopliji je jul sa prosečnom temperaturom od 21,2o C, a srednja godišnja temperatura Opštine iznosi 10,8o C.

U opštini Bačka Topola, prema zvaničnim podacima iz popisa poljoprivrede koji je Republički  zavod za statistiku sproveo 2012. godine, 3.175 gazdinstava koristi poljoprivredno zemljište. U najvećem broju imaju oranice i bašte, odnosno najčešće gaje kukuruz za zrno (njih 2.355), a zatim pšenicu i krupnik – 1.558 gazdinstava. Prema broju slede poljoprivredna domaćinstva koja proizvode suncokret – 663, ječam – 563 i lucerku (481).

Najveći broj gazdinstava su porodična (99,09%), a ostalo su pravna lica.

Ukupno 170 gazdinstava gaji različite kombinacije useva i stoke, njih 441 bavi se kombinovano ratarstvom, svinjama i živinom, međutim najviše je onih koji su se specijalizovali za žitarice (1.349).

Poljoprivredom se u Bačkoj Topoli bavi 7.095 ljudi, a muškarci prednjače kada je reč o ukupnom broju.

Polna struktura stanovništva u opštini Bačka Topola @AgromediaKada je reč o nosiocima gazdinstava u Bačkoj Topoli, muškarci su ponovo u prednosti i učestvuju sa 76,27%, dok je udeo žena mnogo manji (23,73%).

 Nosioci gazdinstava u opštini Bačka Topola @AgromediaKada je reč o članovima poljoprivrednih domaćinstava, tu su muškarci u manjini i ima ih 41,76%.