Zablude: Na kvalitet stajnjaka ne utiču niske i visoke temperature

Zablude: Na kvalitet stajnjaka ne utiču niske i visoke temperature

Stajnjak se već vekovima upotrebljava za ishranu zemljišta. Iako sa razvojem industrije mineralnih đubriva postoji tendencija smanjenja njegovog korišćenja, stajsko đubrivo je ipak nezamenjiv izvor hranljivih materija i mikroorganizama. I kao takav potrebno je voditi brigu o njemu.

Zabluda:

Ipak, mnogi od nas skloni su mišljenju da za čuvanje i lagerovanje stajanjaka nije bitna temperatura. Odnosno smatra se da ova vrsta đubriva može uspešno da odoleva kako niskim tako i visokim teperaturama i da će se pritom sve hranljive materije i mikroorganizmi zadržati u visokim količinama.

Istina:

Ovo je naravno nemoguće. Naime usled visokih temperatura mogu da nastanu veliki gubici ne samo zbog isparavanja vode i gubitaka amonijaka, isto tako i usled brze mineralizacije može doći do isparenja nitratnog azota. Takođe, ukoliko ostavite stajnjak potpuno nezaštićen na mrazu, možete biti sigurni da kvalitet neće biti isti, jer tom prilikom ovo đubrivo gubi ogromnu količinu hranljivih materija. Konkretno, u stajnjaku nakon izmrzavanja ostane svega 30% ove materije.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica