Šta sve donosi Sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Evroazijske ekonomske unije?

Šta sve donosi Sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Evroazijske ekonomske unije?

Sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Evroazijske ekonomske unije (u daljem tekstu EAEU) je stupio na snagu 10. jula. Za odgovore na pitanja šta ovaj sporazum donosi poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima poljoprivrednih proizvoda i koliko tržište obuhvata kontaktirali smo Privrednu komoru Srbije.

SirFoto:Pixabay

Izvoz neograničenih količina kozijeg i ovčijeg sira, ali i voćnih rakija

Kako kaže naša sagovornica Jelena Ivanković, viši savetnik Centra za Aziju, Rusku Federaciju i Zajednicu nezavisnih država Privredne komore Srbije, sporazum sa EAEU sadrži u sebi integrisane važeće sporazume o slobodnoj trgovini koje Republika Srbija ima sa Ruskom Federacijom, Belorusijom i Kazahstanom, sa modernizovanim tekstom zasnovanim na principima tržišne ekonomije i pravilima STO, i neznatno izmenjenim listama izuzetaka iz režima slobodne trgovine, uz proširenje zone slobodne trgovine na Kirgistan i Jermeniju.

„Dogovoreno je da će u zemlјe EAEU moći da se izveze i 2.000 tona cigareta, približno 90.000 litara vinjaka, 400 tona polu-tvrdog i tvrdog kravlјeg sira, neograničene količine kozjeg i ovčijeg sira i neograničene količine voćnih rakija. Sa druge strane omogućiće nove pogodnosti za neke sireve, alkoholna pića, cigarete i slavine, ventile i slične uređaje za cevovode, za robu poreklom iz EAEU prilikom uvoza u Srbiju”, rekla je naša sagovornica iz Privredne komore Srbije.

Dodaje da Sporazum sa EAEU sadrži inovirane odredbe u delu koji se odnosi na preferencijalna pravila o poreklu, od kojih je najznačajnije ukidanje uslova direktne kupovine i unapređene odredbe u vezi sa saradnjom nadležnih organa.

Tržište EAEU obuhvata 184 miliona ljudi

Ona ističe da je Sporazum najznačajniji za polјoprivredu i prehrambenu industriju, ali će koristi imati svi izvoznici i uvoznici sirovina. Potencijalno interesantni proizvodi za izvoz na tržište EAEU su: konzervirano voće i povrće, džemovi, sokovi, kompoti, sadnice jestivog voća i kalema ruža, keramičke pločice, nameštaj, hrana za kućne lјubimce, atraktivna je i saradnja u oblasti građevinarstva i IKT.

„Sporazum obuhvata Rusiju, Belorusiju, Kazahstan, Kirgistan, Jermeniju i Srbiju. Tržište EAEU obuhvata 184 miliona ljudi”, istakla je Jelena Ivanković.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica