Od registracije gazdinstava – do boljeg života na selu

Od registracije gazdinstava – do boljeg života na selu

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pokrenulo je postupak registracije poljoprivrednih gazdinstava u Republici Srbiji, maja 2004. godine, na osnovu Uredbe o Registru poljoprivrednih gazdinstava (“Službeni glasnik RS”, broj 45/04).

Poljoprivredna gazdinstva - ©Agromedia

Taj postupak pre svega ima za cilj da unapredi poljoprivrednu proizvodnju u našoj zemlji, kako bi ona bila što produktivnija i bogatija, ali i konkurentna na tržištima van Srbije. Takođe, veoma je važno i da naša sela ponovo ožive i da životni standard i uslovi života seoskog stanovništva budu bolji.

Kako bi se te namere i želje ostvarile, Ministarstvo mora da ima kompletnu evidenciju o broju poljoprivrednih gazdinstava, strukturi proizvodnje, potrebama, znanjima i mogućnostima naših seljaka.

Poljoprivredna gazdinstva - ©Agromedia

Popis poljoprivrede 2012. godine

Jednu od najdetaljnijih publikacija, koja oslikava imovinsku moć i stanje naših poljoprivednih gazdinstava, objavio je Republički zavod za statistiku. Podaci iz te publikacije prikupljani su širom naše zemlje prilikom popisa poljoprivrede 2012. godine.

Na osnovu analiza koje su radili stručnjaci, osnovni zaključci su sledeći:

Prosečna ekonomska veličina poljoprivrednog gazdinstva u Srbiji iznosi 5.939 evra;
Najveću prosečnu ekonomsku veličinu poljoprivrednog gazdinstva ima region Vojvodine, a najmanju region Južne i Istočne Srbije;

U Registar se upisuje nosilac poljoprivrednog gazdinstva, a kada je subjekat upisa poljoprivrednik – fizičko lice, mogu se upisati i članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.


– Gledano prema tipu poljoprivredne proizvodnje, poljoprivredu Srbije karakteriše dominacija mešovitih poljoprivrednih gazdinstava, jer se više od polovine poljoprivrednih gazdinstava (53,7%) bave i biljnom i stočarskom proizvodnjom;
– Najviše specijalizovanih gazdinstava specijalizovano je za ratarsku proizvodnju, a najmanje za povrtarstvo, cvećarstvo i ostale hortikulture;
– Prema podacima Evrostata, prosečna veličina poljoprivrednog gazdinstva u Evropskoj uniji iznosi 25.128 evra, što je za više od četiri puta iznad vrednosti tog indikatora za Republiku Srbiju.

Poljoprivredna gazdinstva - ©Agromedia

Ko može da se upiše u registar poljoprivrednih gazdinstava?

U Registar poljoprivrednih gazdinstava upisuju se:  


1) fizička lica – poljoprivrednici zajedno sa članovima svog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
2) preduzeća registrovana za obavljanje poljoprivredne proizvodnje;
3) zemljoradničke zadruge;
4) preduzetnici registrovani za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i
5) naučno-istraživačke organizacije iz oblasti poljoprivrede.

Konji - ©Agromedia


Prema Pravilniku o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva „u Registar se upisuje poljoprivredno gazdinstvo sa najmanje 0,5 hektara poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Republike Srbije, na kome poljoprivrednici, privredna društva, zemljoradničke zadruge, druga pravna lica kao što su ustanove, škole, manastiri, crkve i druge organizacije i preduzetnici obavljaju poljoprivrednu proizvodnju“.

„U Registar se može upisati i poljoprivredno gazdinstvo sa manje od 0,5 hektara poljoprivrednog zemljišta, odnosno drugo zemljište ili građevinska celina, na kome nosilac poljoprivrednog gazdinstva obavlja stočarsku, vinogradarsku ili povrtarsku proizvodnju (staklenici i plastenici), odnosno obavlja druge oblike poljoprivredne proizvodnje (uzgoj ribe, gajenje pečuraka, puževa, pčela i dr.).“

Cveće - ©Agromedia

U Registar se upisuje nosilac poljoprivrednog gazdinstva, a kada je subjekat upisa poljoprivrednik – fizičko lice, mogu se upisati i članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva. Bračni drugovi mogu da budu upisani samo u jedno porodično poljoprivredno gazdinstvo.

Šta dobijate registracijom Vašeg poljoprivrednog gazdinstva?

Registracijom poljoprivrednog gazdinstva njegov nosilac stiče pravo da podnese zahtev za dobijanje podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji (regrese, subvencije, premije, kredite i sl.), koje svake godine, na predlog Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, kroz uredbe propisuje Vlada Republike Srbije.

U Registar se upisuje poljoprivredno gazdinstvo sa najmanje 0,5 hektara poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Republike Srbije, na kome poljoprivrednici, privredna društva, zemljoradničke zadruge, druga pravna lica kao što su ustanove, škole, manastiri, crkve i druge organizacije i preduzetnici obavljaju poljoprivrednu proizvodnju.

Osnivanjem Registra poljoprivrednih gazdinstava odnos između poljoprivrednika i agrarnog budžeta je direktan, bez posrednika. Nosioci poljoprivrednih gazdinstava su direktni korisnici budžeta jer se sredstva koja im pripadaju direktno uplaćuju na njihove račune kod poslovnih banaka.

Registrovana poljoprivredna gazdinstva u brojkama

Prema podacima Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine obnovu registracije u 2014. godini izvršilo je 329.956 gazdinstava koja su na taj način stekla pravo da budu korisnici podsticaja u toj godini.

Poljoprivredna gazdinstva u brojkama - Uprava za trezor

Podaci o broju gazdinstava koja su obnovila registraciju u pravilnikom predviđenom roku u 2015. godini još uvek nisu konačni jer je obnova (prijem zahteva) vršena do 31. 03. 2015. godine. S obzirom na to da je veliki broj zahteva podnet u poslednjoj nedelji njihova obrada je još u toku. Prema do sada primljenim zahtevima obnovu registracije će izvršiti 333.372 poljoprivredna gazdinstva.

Od početka registracije, 2004. godine, do danas, broj registrovanih poljoprivrednih gazdinstava ima trend rasta, naročito u prvih nekoliko godina.

Slika korišćena u tekstu je grafikon koji prikazuje registrovana poljoprivredna gazdinstva u Republici Srbiji (ukupan broj i aktivnih i pasivnih, koja su se ikada registrovala), Uprava za trezor

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica