Kako treba da izgledaju biljke za projektovanje zelenih površina

Kako treba da izgledaju biljke za projektovanje zelenih površina

Projektovanje zelenih površina - © Pixabay

Biljke su glavni element koji se koristi u podizanju zelenih površina. U procesu projektovanja, određuje se koje biljke su najpogodnije za prostor i koji će ga oplemeniti zelenilom. Potrebno je pažljivo napraviti plan, sagledati sve mogućnosti i mane kako ne bi došlo do greške prilikom stvaranja zelenih površina. Za vas saznajemo kako treba da izgledaju biljke koje su od važnosti za projektovanje zelenih površina. 

Projektant radi detaljne analize, istražuje teren i okolinu, a onda na osnovu prikupljenih podataka pristupa izradi plana. Uzimajući u obzir sve podatke koje je sakupio na terenu i želje investitora, sve mora pažljivo isplanirati odnosno projektovati da bi se uskladilo sa mogućnostima koji taj prostor poseduje.

Biljke čine nezaobilaznu celinu i zajedno sa drugim objektima čine jednu jedinstvenu kompoziciju. Ta kompozicija mora da bude skladna i privlačna za oko posmatrača da bi je on koristio i negovao. U zavisnosti od mesta i okoline gde će biti ta kompozicija zavisi i koje će biljke biti korišćene, njihove dimenzije, oblik, boja i raspored.

Dimenzije korena

Pri određivanju mesta za biljke neophodno je dobro isplanirati njihovo mesto sadnje. Biljke su živi element sa kojim se upravlja pa je neophodno znati i njihove karakteristike. Uglavnom se sade biljke malih dimenzija, ali posle određenog perioda oni dostižu svoju pravu veličinu.

Projektovanje zelenih površina - © Pixabay 

Neretko se događa da se drveće mora izvaditi jer je svojim korenom ili krošnjom ugrozilo objekat. Postoje vrste koje razvijaju dubok koren i preko 2 m u dubinu. Ovakve vrste se sade na većim prostorima pošto uglavnom sa njima ide i krošnja većih dimenzija. Vrste koje imaju plitak koren mogu se saditi na manjim udaljenostima, ali postoji mogućnost da podignu popločanje pa se izbegava njihova sadnja pored staza.

Dimenzije krošnje

Krošnja drveća je dekorativan karakter koji treba ukomponovati i sa objektom pored kojeg se sadi. Ako se dvreće sadi na otvorenom prostoru onda tih problema nema. Za sadnju drveća pored objekta treba obratiti pažnju da drveće svojom krošnjom ne zakloni arhitekturu objekta, ili pojedine prozore. Krošnja od objekta je potrebno da bude na najmanjom rastojanju od 2 m, dok minimalno rastojanje sadnje biljke od objekta je oko 4-5 m.

Ova dimenzija se povećava srazmerno veličini biljke. Za sadnju drveća jednog pored drugog takođe je potrebno obratiti pažnju na rastojanje između njih. Minimalno rastojanje između stabala drveća prilikom sadnje je širina krošnje jedne biljke

Projektovanje zelenih površina - © Pixabay 


Tako naprimer ako se sadi magnolija (Magnolia × soulangeana) od objekta je treba udaljiti oko 4 m, dok rastojanje između mesta sadnje oko 4-5 m. Ova pravila ne važe kad se sadi žbunje. Za sadnju žbunja uglavnom idu 3 sadnice na 1 m, odnosno rastojanje između mesta sadnje je oko 25-30 cm dok od objekta je dovoljno 1 m. Pri sadnji perena dovoljno je napraviti rastojanje oko 50 cm.

Oblik krošnje

Pored dimenzija biljke i oblik krošnje je još jedna bitna karakteristika na koju treba obratiti pažnju prilikom sadnje i odabira biljke. Svaka vrsta ima svoj karakterističan izgled, pa tako one mogu biti piramidalne, ovalne, okrugle. U zavisnosti šta se želi postići na prostoru takav oblik se koristi. Žalosna forma asocira na smirenost, razgranata na veselost, dok valjkasta na uzvišenost.

Veličina biljke

Biljke se dele prema veličini na niske, srednje i visoke. Visina je uvek srazmerna prostoru na kome se podiže zelena površina. Tako naprimer nisko drveće se ne može posaditi pored velikog objekta jer će ga progutati, a isto tako visoko drveće ne može rasti pored malog objekta jer će ga zakloniti.


Projektovanje zelenih površina - © Pixabay 

Visoke biljke odnosno drveće uvek više dominira, što se još povećava ako su to soliterna stabla. Pri planiranju izgleda zelene površine uvek se prvo određuje mesto sadnje gde će biti visoke, pa zatim srednje i na kraju niske biljke. Prostor koji se ozelenjava ne sme se pretrpati sa mnogo vrsta različitih visina jer se gubi gradacija i stvara se osećaj napete situacije.


Biljke se koriste da bi dekorisale prostor i učinile ga još zanimljivijim. Njihov oblik, boja i raspored lista, boja i tekstura kore, izgled biljke za vreme cvetanja, plodovi ili promena boja lista u jesen je karakteristika koja se određuje sa drugim objektima u prostoru. Tako na primer svetle boje pojačavaju utisak većeg prostora i koriste se za manja skučena mesta.

Zelena boja lista pored sive fasade objekta ublažava sivilo, dok crvena fasada naglašava zelenu boju. Korišćenje biljke može da skrene pažnju i da važnost objektu pored kojeg je. Tako na primer biljke okrugle krošnje posađene na ulaz u objekat daju još veći značaj ulazu. Biljke posađene pored staze naglašavaju smer kretanja i zatvaraju bočni pogled.

Biljke su elementi koji se u planiranju moraju koristiti vešto i proračunato, jer one svoj pravi raskoš i važnost u prostoru daju tek nekoliko godina nakon sadnje.

Autor: Jelena Dudaš

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica