Kakav je zaista kvalitet goriva koje koristimo?

Kakav je zaista kvalitet goriva koje koristimo?

Kvalitet tečnih goriva naftnog porekla koja se koriste kao energetska goriva i goriva za motore sa unutrašnjim sagorevanjem, a stavljaju se u promet na domaće tržište, definisan je pravilnikom Republike Srbije. Pitanje koje često postavljamo kao potrošači jeste kakav je kvalitet goriva.
 

Kakav je zaista kvalitet goriva koje koristimo? - © Pixabay

Regionalne laboratorije za ispitivanje kvaliteta goriva u saradnji sa Regionalnim centrom za životnu sredinu za srednju i istočnu Evropu (REC) pre četiri godine obavili su dva međulaboratorijska ispitivanja, a rezultati su tada pokazali da BiH i Srbija imaju zadovoljavajući kvalitet goriva, dok je u Albaniji nešto ispod granica.
 

Obavite kontrolu sejalica pre setve, mi vam dajemo savete kako


Šta misle potrošači?

Anketa koja je postavljena na sajtu Tvoj Stav pokazuje da je samo 40,2% ispitanih potrošača delimično zadovoljno kvalitetom goriva, a da je kvalitetom potpuno zadovoljno tek 6,86%. Takođe, više od 80% anketiranih smatra da gorivo varira u kvalitetu, u zavisnosti od pumpe do pumpe. Mišljenja su, na osnovu komentara, najviše zasnovana na merenju potrošnje, rada motora u leru, snazi, pređenoj kilometraži i ostalo.
 

Kakav je zaista kvalitet goriva koje koristimo? - © Pixabay

Ispitanici u toj anketi su naveli i razloge zbog čega misle da je gorivo koje kupuju nekvalitetno. Oni su davali različite odgovore, a neki od njih su rekli da se kvalitet može videti na osnovu velike potrošnje i otežanog rada motora. Drugi su navodili različite kvarove kao dokaz da je gorivo bilo lošijeg kvaliteta. Dok su neki čak pravili i uporednu analizu kvalitativnih svojstava goriva koje se koristi u inostranstvu i zaključili da je gorivo u Srbiji ispod nivoa.

Kakav je zaista kvalitet goriva u našoj zemlji?

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica