Grejanje na drva ili ugalj – Šta je ekonomičnije?

Grejanje na drva ili ugalj – Šta je ekonomičnije?

Glavna prednost grejanja na drva ili ugalj je ekonomska isplativost, s’ obzirom da je to ogrev koji je najjeftiniji. Međutim, čak i među njima postoji razlika i mogu da se naprave značajne uštede. Na šta treba obratiti pažnju i kako smanjiti troškove grejanja saznajte u narednim redovima.

Grejanje na drva ili ugalj - Šta je ekonomičnije? - © Pixabay

Nemaju sva drva isti energetski kvalitet. Najvеću toplotnu moć imaju hrast i cer, zatim bukovo drvo, jasen, javor, breza i na kraju bagrem. U odnosu na drvo, velika prednost uglja je što dugo drži žar i time duže zadržava toplotu.

Koje drvo je najbolje za loženje šporeta i vatre

Drva prilikom sagorevanja emituju zanemarljivu količinu sumpor i ugljen dioksida. Sa druge strane po pitanju zagađenja vazduha oko nas među najnepovoljnijim je ugalj.

Grejanje na drva ili ugalj - Šta je ekonomičnije? - © Pixabay

Osim što postoji trošak za nabavku ogreva, i kod drva i kod uglja postoje dodatni troškovi, koje dosta ljudi zaboravi da doda u računicu. Međutim, ako se ne sagledaju gotovo je nemoguće napraviti realnu procenu šta je isplativije. Osim toga, ako se ignorišu, onda ne mogu ni da se smanje.

Biomasa – gorivo budućnosti

Na primer, dodatni trošak su sečenje, cepanje i slaganje drva. Ovaj trošak je nešto veći u odnosu na novac ili vreme koji se potroše da bi se ugalj premestio tamo gde treba.


Dodatni trošak pravi pogrešno vreme kupovine drva. Dosta domaćinstava koristi mnogo više drva nego što im je realno potrebno, samo zato što kupuju drva u pogrešno vreme, a to je pred početak grejne sezone.

Grejanje na drva ili ugalj - Šta je ekonomičnije? - © Pixabay

Drvo sadrži i do 50% vode u sebi i da bi se količina vode smanjila na optimalnih 20% za to je potrebno oko 6 meseci, što znači da bi drva trebalo kupovati u aprilu.


Ukoliko se drva nisu dobro osušila slabije oslobađaju toplotnu energiju, odnosno, troši se više drva. Ako se kupuju u aprilu, ušteda u količini drva koje ćete potrošiti može biti i do 20%.

Dodatni trošak koji, takođe, treba uračunati je čišćenje odžaka od nagomilane čađi, kako se ne bi zapušio ili zapalio, pogotovo ako je korišćen ugalj ili vlažno drvo.


Ćumurane opet u modi

Ukoliko domaćinstvo nema izdvojen kotao u posebnoj prostoriji, već se ugalj koristi u peći ili šporetu koji se nalaze u prostoriji gde se boravi, ona se mnogo brže prlja i garavi te je krečenje kod loženja ugljem obavezan dodatni trošak svake godine, koji takođe treba uračunati.

Dakle, ako ste se do sada grejali samo na drva treba uzeti u razmatranje promenu perioda kupovine drva i grejanje sa kombinacijom suvih drva i uglja. Na taj način ćete postići bolju efikasnost grejanja i veću ekonomičnost. Ako ste se do sada grejali samo na ugalj, korišćenjem drva ćete smanjiiti stepen zagađenja vazduha koji udišete i uštedeti na čišćenju odžaka i krečenju prostorija.

Ugalj bi najbolje bilo koristiti kao dodatak drvima. Kako ugalj duže drži žar, toplota može mnogo duže da se održava, a većina peći ili šporeta na drva može da se koristi i za ugalj.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica