Bionička pečurka generiše struju

Bionička pečurka generiše struju

Potraga za alternativnim izvorima energije i zamenom za fosilna goriva predstavlja uvek aktuelnu temu. Sve se više istražuju različite mogućnosti u ovoj oblasti, a došlo se i do zanimljivih rezultata. Ovoga puta, naučnici su uspeli da naprave pečurku koja će uz pomoć bakterija moći da proizvodi energiju i električnu mrežu.

Pečurke © Agromedia

Ideja istraživača bila je da se iskoristi veza između pečuraka i bakterija. Prema njihovoj zamisli, pečurka bi pružala sklonište, vlagu i hranljive materije bakterijama, koje su ištampane na njenom šeširu u 3D tehnologiji. Bakterije bi se hranile po principu fotosinteze i tako proizvodile bioelektričnu energiju.

Da bi ovaj izum realizovao, istraživači su odštampali elektronsko i biološko mastilo na šešir žive gljive formirajući mrežu u čijim se tačkama preseka prenose elektroni kroz bakterije.

Hrana budućnosti: Pečurke mogu da pretvaraju plastiku u hranu

Svetlost na pečurki, aktivirana fotosintezom, stvara struju od 65 nanoampera. Iako to nije dovoljno za napajanje nekog elektronskog uređaja, istraživači smatraju da bi više takvih pečuraka mogao da proizvede dovoljno struje. Trenutno se radi na stvaranju jače struje kroz ovaj sistem. 

Kako da uspešno odgajite bukovaču i da od nje dobro zaradite

 Svitac © Pixabay

Pristup 3D štampanja se može upotrebiti za grupisanje raznih vrsta bakterija u komplekse koji bi obavljali i druge korisne fukcije funkcija, kao što je bioluminescencija (oslobađanje svetlosti iz živih bića). Primer za to sa kojim se najčešće susrećemo na našem podneblju je svitac.


Izvor: EurekAlent!

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica