Značaj primene totalnog herbicida na strništima

Značaj primene totalnog herbicida na strništima

Nakon žetve strnih žita, potrebno je sačekati najpovoljniji trenutak za tretiranje strništa radi efikasnog suzbijanja korovskih biljaka čije je nicanje i razvoj produženo usled nedovoljne količine padavina.

pšenica mlada

Značaj upotrebe totalnog herbicida posle žetve strnih žita je višestruki: umanjuje se populacija agresivnih korova i sprečava se njihovo širenje, a smanjuje se i brojnost divljeg sirka na parcelama. Upotrebom totalnih herbicida uništavamo sve korove, ali i rizomski sirak koji u budućnosti može predstavljati problem.

Problem sa kojim se iz godine u godine susrećemo jeste suzbijanje divljeg sirka u kukuruzu koje je postalo znatno otežano, a vodeći herbicidi koji se koriste pripadaju hemijskoj grupi sulfoniluree.

Galenika-Fitofarmacija obezbedila je proveren, dobro poznati preparat-totalni herbicid Glifol.

  • proizvodi se od najboljih sirovina
  • biljke ga brzo usvajaju
  • lako se transportuje do rizoma i vršnih tačaka porasta korovskih biljaka
  • vodeći je totalni herbicid u našoj zemlji
  • ocenjen je kao najbolji u svojoj klasi od strane proizvođača
  • doza primene 4-7 l/ha

Strništa tretiramo preparatom Glifol najčešće nakon 15 do 20 dana od momenta završetka žetve, kako bi omogućili nicanje što više korovskih biljaka. Praksa je pokazala da divlji sirak tretiramo kada je visine oko 15 cm (pre metličenja), dok su na primer zubača i palamida najosetljivije u fazi cvetanja. Ostale korove tretiramo u fazi intenzivnog porasta, a najbolji efekat postiže se tretiranjem korova visine 15–30 cm.

Naša je preporuka da Glifol primenite kada je vreme mirno i bez vetra, sprečavajući tako zanošenje na ostale biljne vrste. Neselektivan je herbicid i uništava sve biljne vrste sa kojima stupi u kontakt.

Glifol je najbolje primeniti u popodnevnim ili večernjim časovima, kada je niža temperatura, jer tada biljke otvaraju stome, pa je i delovanje herbicida bolje.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!


Galenika-Fitofarmacija

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica