Svet poljoprivrede Prodavnica

Zaštita šljive, maline i kupine tokom jeseni

Zaštita šljive, maline i kupine tokom jeseni - © AgromediaFoto: Agromedia, 2021, sva prava zadržana

Tokom jesenjih dana, nakon što opadne lišće, potrebno je obaviti zaštitu u zasadima šljive, maline i kupine. Pravovremenom zaštitom biljaka od bolesti i mraza, u kasnijim godinama, postiže se kvalitetan i visok prinos ovih voćaka.

Šljiva, malina i kupina i dalje su tri vodeće voćne kulture na području Kolubarskog okruga. Ukupna površina pod šljivom je 14.701 ha, malinom 1.575 ha i kupinom 1.137 ha. Poljoprivredni proizvodjači koji se bave intenzivno ovom proizvodnjom redovno primenjuju punu agrotehniku. Pored toga neophodno je obaviti i zaštitu voćaka u jesenjem periodu.

Po opadanju lišća u voćnim zasadima (šljiva, malina, kupina) potrebno je obaviti preventivne mere zaštite primenom preparata na bazi aktivne materije bakra. Danas na tržištu postoji veliki broj ovih preparata koji se mogu kupiti u poljoprivrednim apotekama.

Neki od preparata koji se mogu primeniti su: Cuproxat, Bakaroksihlorid, Bakarni kreč, Cuprazin, Nordox, Bordo blue, Curzate.

Prilikom primene navedenih preparata neophodno je pridržavati se uputstva za primenu preparata, koristiti ispravne i čiste mašine za zaštitu bilja, kao i lična zaštitna sredstva.

Autor: dipl.ing. Vesna Janković

Komentari