Zaštita pšenice i ječma u fazi lista zastavičara je recept za SIGURAN PRINOS!

Zaštita pšenice i ječma u fazi lista zastavičara je recept za SIGURAN PRINOS!

Zaštita pšenice i ječma od bolesti ima jako veliki uticaj na kvalitet i visinu prinosa. Međutim, na tržištu je dosta preparata, te izbor nije lak. Zato je najbolje osloniti se na preporuke i na preparate koji su dokazali svoju efikasnost.

Zaštita pšenice i ječma

Kompanija Adama preporučuje svoj fungicid Maxentis® kao izuzetno efikasan sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem, sa kojim ćete pšenicu i ječam zaštititi od svih ekonomski najznačajnijih bolesti.

Jedan od najvećih izazova sa kojima se proizvođači pšenice i ječma susreću je zaštita useva od bolesti. Kod pšenice najznačajnije su pepelnica i rđa, a kod ječma pepelnica i mrežasta pegavost lista ječma.

Maxentis® sadrži dve aktivne materije, Azoksistrobin i Protiokonazol u uravnoteženom odnosu sa različitim mehanizmima delovanja, čime se ostvaruje zaštita strnih žita od svih ekomomski najznačajnijih proizrokovača bolesti lista i klasa i to u svim fazama zaraze, istovremeno sprečavajući pojavu rezistentnosti.

Azoksistrobin se odlikuje odličnim vezivanjem za površinu lista i ima preventivni efekat, jer čisti spore i sprečava da dođe do sporulacije i do probijanja patogena u unutrašnjost lista.

Protiokonazol je snažan trijazol koji se aktivira nakon ispoljavanja infekcije, vrlo efikasno je zaustavlja i suzbija njeno dalje širenje.

Više od fungicida

Osim što štiti strna žita od bolesti i suzbija već nastale zaraze, fungicid Maxentis® ima i pozitivan uticaj na fiziologiju biljaka, takozvani „zeleni efekat“. Njegovim usvajanjem list zastavičara ostaje duže zelen, promet organske materije u biljkama je intezivniji, bolje se usvajaju azot i voda, i dolazi do poboljšanih procesa fotosinteze. Sve navedeno biljkama omogućava da se bolje prilagode na stresne uslove, što u konačnici obezbeđuje bolji kvalitet zrna i veći prinos.


Glavne prednosti

• Uravnoteženim odnosom aktivnih materija odlično deluje u svim fazama bolesti;
• Kombinacija triazola i strobilurina, koji imaju različit mehanizam delovanja, obezbeđuje potpunu kontrolu svih značajnih bolesti lista i klasa pšenice i ječma;
• Azoksistrobin je jedini strobilurin koji poseduje sistemično delovanje i ulazi u biljne organe;
• Pored fungicidnog delovanja Maxentis® ima i pozitivan uticaj na fiziologiju biljke, što rezultira povećanjem prinosa, kvaliteta zrna i boljom adaptacijom biljke u stresnim uslovima.

Vreme i doza primene

Cilj prvog i drugog tretmana je zaštita lista zastavičara. Što je on duže zelen i zdrav – to ima veći uticaj na prinos.

U prvom (T1) i drugom (T2) tretmanu pšenice može se koristiti doza od 0,8 litara po hektaru, uz utrošak vode minimalno 200 litara. Treći (T3) tretman ima preventivnu ulogu i primenjuje se početkom cvetanja, a preporuka je da se primeni doza od 1 litra po hektaru.


U prvom tretmanu ječma preporuka je da se primeni 1 litar preparata po hektaru.

Za više informacija kontaktirajte predstavnike kompanije Adama na terenu https://bit.ly/kontaktADAMA


Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Kompanija Adama

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica