Zaštita i prihrana pšenice – SPREČITE NA VREME fuzariozu klasa!

Zaštita i prihrana pšenice – SPREČITE NA VREME fuzariozu klasa!

Bolesti na pšenici mogu značajno uticati na smanjenje prinosa. Zaštita klasa pšenice je neophodna,a tretman je potrebno obaviti na početku cvetanja kako bi sprečili gljivice (fuzarioze) da nanesu štetu. Ovim tretmanom poboljšavamo kvalitet zrna i rod pšenice.

pšenica na polju

Fuzariozu klasa pšenice prouzrokuje fitopatogena gljiva iz roda Fusarium,a štete koje nastaju ogledaju se u smanjenom prinosu i lošijem kvalitetu zrna. Gljiva proizvodi mikotoksine koji su štetni za ishranu čoveka i životinja. Infekcija prouzrokovačem fuzarioze klasa ostvruje se u cvetanju, u kišnim danima koji podižu relativnu vlagu vazduha, kao i toplo vreme u toj fazi. Pravovreme zaštita useva pšenice postiže se aplikacijom fungicida na početku fenofaze cvetanja.

Galenika-Fitofarmacija je obezbedila efikasna i ekonomična rešenja, dokazana u praksi, za suzbijanje biljnih bolesni pšenice:

  • Pylon postiže visoku efikasnost ukoliko se primenjuje preventivno pre nastanka infekcije. Ne postoji rizik od spiranja kišom jer preparat brzo prodire u biljno tkivo. Doza primene preparata iznosi 0,8 l/h.
  • Duplex pro je fungicid koji sadrži kombinaciju dve aktivne materije (protiokonazol i azoksistrobin), koje pripadaju različitim hemijskim grupama i koje imaju različite mehanizme delovanja na patogene. Obe komponente pokazuju sistemično delovanje i visoku efikasnost u suzbijanju biljnih bolesti. Prvenstveno ispoljavaju visoku efikasnot u suzbijanju fuzarioza klasa, a njihova kombinacija pruža maksimalnu zaštitu useva pšenice. Doza primene preparata iznosi 0,8 l/ha.
  • Pylon plus nakon primene obezbeđuje dugotrajno delovanje na prouzrokovače bolesti. Snaga 3 aktivne materije (protiokonazol, azoksistrobin i trifloksistrobin) koje se nalaze u ovom preparatu, imaju veoma širok spektar delovanja. Fungicidnu aktivnost pokazuju prema ekonomski najznačajnijim bolestima pšenice. Doza primene preparata iznosi 0,5 l/ha.

klas pšenice u ruci

U suzbijanju fuzarioza klasa pšenice najbolje je primeniti fungicide na početku cvetanja, kada je 5-10% izbačenih prašnika iz klasa.

Suzbijanje štetnih insekata treba obaviti pravovremeno, jer i štetni insekti mogu značajno uticati na smanjenje prinosa. U tu svrhu koristimo insekticid Polux sa dozom primene 0,3 l/ha.

Uz tretman fungicidima, na početku cvetanja pšenice, preporučujemo primenu preparata za folijarnu prihranu pšenice, kako bi ostvarili visok prinos>

  • Activeg vegetative je visoko kvalitetan proizvod za profesionalce koji žele viši prinos. Formulisan je kao tečna NPK formulacija sa povećanim sadržajem azota u aminokiselinskom kompleksu. Direktno utiče na bolje nalivanje zrna pšenice, otklanjajući negativno dejstvo abiotskog i biotskog stresa. Primenom preparata intenziviramo porast, uz poboljšanje kvaliteta zrna.
  • Foligal super je univerzalno tečno NPK đubrivo sa mikroelementima za prihranu pšenice. Pored dopunske ishrane makro i mikroelementima utiče i na bolje usvajanje i delovanje sredstava za zaštitu bilja. Iz tog razloga je vrlo korisno i praktično primeniti ga uz fungicidni tretman.

Primer kombinacije za II tretman u pšenici:


Pylon plus 0,5 l/ha + Polux 0,3 l/ha + Activeg Vegetative 3 l/ha.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Galenika-Fitofarmacija


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica