Zasadi voća u OZBILJNOM problemu! Evo kako da obavite efikasnu ZAŠTITU!

Zasadi voća u OZBILJNOM problemu! Evo kako da obavite efikasnu ZAŠTITU!

Svedoci smo da su neuobičajeno visoke temperature za ovo doba godine doprinele da zasadi voća uđu u fazu ranog cvetanja. Iako je voće u cvatu lepo videti, voćari sve vreme strepe od mrazeva koji predstavljaju pravu opasnost za opstanak biljaka. Pored smrzavanja, problem predstavljaju i različiti prouzrokovači bolesti, pa je zaštita zasada voća u ovom trenutku KLJUČNA!

Stručni saradnici za voćarstvo kompanije Galenika-Fitofarmacija svakodnevno obilaze i prate stanje voćarskih zasada širom zemlje. Kako bi pomogli voćarima u nezavidnoj situaciji, zabeležili su sve što je trenutno aktuelno u zasadima koštičavih voćaka, jabuke i kruške, uz preporuke za zaštitu.

JABUKA

Nesvakidašnje toplo vreme iniciralo je ubrzano kretanje vegetacije, pa se zasadi jabuke trenutno nalaze u fazama od zelenog vrha, preko faze mišije uši do faze zelenih buketića.

Zasad jabuke

U ovim fazama treba zaštiti zasade jabuke od: 

  • Prouzrokovača pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Ventruria inaequalis)
  • Prouzrokovača pepelnice (Podosphaera leucotricha)

Kako zaštiti zasade jabuke od prouzrokovača bolesti?

Za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke neophodno je tretiranje obaviti pravovremeno i to pre kiše i vlaženja lista.

Za prouzrokovača pepepelnice nije potrebna kiša već vlažnost vazduha koja je u ovom periodu povišena, pa je neophodno uraditi tretiranje kombinacijom fungicida.

Za efikasnu zaštitu od pomenutih prouzrokovača stručni saradnici za voćarstvo kompanije Galenika-Fitofarmacija preporučuje primenu kombinacije ovih preparata:


METOD 480 SC u koncentraciji 0,3%
ILI
GALILEO u koncentraciji 0,075%
+
PEHAR u koncentraciji 0,1%
+
LUNAR u koncentraciji 0,02%

KRUŠKA

U zavisnosti od lokaliteta, sortimenta i ekspozicije terena, zasadi kruške nalaze se u fenofazama od mišijih ušiju do fenofaze beli balon.

Česte padavine u prethodnom i najavljene padavine u narednom periodu stvaraju povoljne uslove za razvoj prouzrokovača čađave krastavosti lista i ploda kruške (Venturia pyrina).


Zasad kruške

U cilju zaštite kruške od čađave krastavosti lista i ploda kruške stručni tim kompanije Galenika-Fitofarmacija preporučuje primenu kombinacije fungicida:


METOD 480 SC u koncentraciji 0,3%
+
PEHAR u koncentraciji 0,1%

U zasadima kruške primećen je imago kruškine buve, a  krenulo je i polaganje jaja.

Za suzbijanje imaga kruškine buve, kao i sveže položenih jaja, preporučuje se primena kombinacije insekticida:

HARPUN u koncentraciji 0,15%
+
POLUX u koncentraciji 0,05%

KOŠTIČAVO VOĆE

U zavisnosti od lokaliteta, sortimenta, ekspozicije terena i regiona gajenja koštičave voćke nalaze se u fazama od početka cvetanja do kraja cvetanja. Ukoliko tokom cvetanja nastupi kišovito velike su šanse za infekciju gljivicom Monilinia laxa.

Zasad kajsije

Za suzbijanje prouzrokovača monilioza u fazama od početka cvetanja do precvetavanja koštičavih voćaka, stručni tim kompanije Galenika-Fitofarmacija preporučuje primenu fungicida NEON u koncentraciji 0,05%.

NISKE TEMPERATURE UGROŽAVAJU VOĆARSKE ZASADE

U voćarskim zasadima niske temperature:

  • mogu imati direktan negativan uticaj u oplodnji i zametanju plodova
  • dovode do izmrzavanja cvetova
  • posledice se mogu manifestovati kasnije u vidu deformisanih plodova ili stvaranja oplutnjalog tkiva na plodovima, zbog čega gube tržišnu vrednost

Fitopin Galenika-Fitofarmacija

Kako biste umanjili negativan uticaj niskih temperatura na vaše voćarske zasade primenite biostimulator FITOPIN pre i posle najavljenih niskih temperatura.

Preparate iz ovog teksta možete da pronađete u poljoprivrednim apotekama. Pre upotrebe preparata obavezno pročitajte uputstvo!

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica