Za USPEŠNU zaštitu lista pšenice i ječma ovaj preparat ima rešenje

Za USPEŠNU zaštitu lista pšenice i ječma ovaj preparat ima rešenje

Svaka biljka ima koren i tim korenom iz zemljišta usvaja vodu i hranljive materije koje su u mineralnom obliku. Te hranljive materije dolaze u list i u listu u procesu fotosintze se pretvaraju u organsku materiju koja se kao takva dalje prenosi u klas i u klasu se formira zrno. Od toga kasnije zavisi visina i kvalitet prinosa.

Zaštitita klasa i lista kod pšenice je  od jednake važnosti. Ne može se zanemariti ni list ni klas. Da bi smo kvalitetno zaštitili list kod pšenice od najznačanijih bolesti, kao što su rđa, pepelnica, siva pegavost lista i da bismo zaštitili klas od fuzarioze i sive pegavosti klasa moramo izabrati kvalitetan preparat i pravovremeno ga primeniti. Kompanija Adama je u tu svrhu pripremila nov preparat koji se zove Custodia.

Ovaj preparat ima dve aktivne materije tebukonazol i azoksistrobin. To su aktivne materije iz dve različite grupe. Zbog toga gljivica ne može proizvesti rezistentnost dve aktivne materije zato možemo sigurno da primenimo ovaj preparat i da imamo zdrav usev.

Primena preparata u pšenici

Količina primene preparata za zaštitu lista primenjuje se doza od 0,8 l/ha, a ako koristimo za zaštitu klasa onda se dodaje 1l/ha. Kada koristimo za zaštitu lista moramo znati da ne sme da se pojavi od 5 do 10 % oblolelih biljaka na parceli. Kada dođe vreme klasanja moramo pratiti, kada se pojavi 80% isklasalih biljaka tada je prvi momenat kad možemo da uradimo tretman Custodiom. Idealan momenat je kad krene cvetanje kada se pojave prvi cvetovi na sredini klasa.

Zaštita ječma

Kada pričamo o ječmu moramo ga dobro zaštititi od najčešćih bolesti ječma kao što su mrežasta pegavost lista, sočivasta pegavost lista i žuto mrka pegavost lista. Zato je potrebno na vreme istretirati list ječma kao bi on ostao što duže zdrav. Ako ima potrebe pre samog klasanja kada se pojavi zastavičar možemo još jedanput odraditi tretman ječma sa Castodiom.

Prednost Custodia preparata

Prednost Custodia je što je nov preparat, pojačava aktivnost stoma i jača fotosintetičke procese a samim tim biljka bolje usvaja vodu i hraniva iz zemljišta i to se zove zeleni efekat.

Ako želite čiste i zdrave parcele koristite Custodiu i neće biti problema.

Sponzorisan članak, Adama


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica