Za proizvođače uljane repice: Na ovu štetočinu naročito obratite pažnju!

Za proizvođače uljane repice: Na ovu štetočinu naročito obratite pažnju!

Prognozno – izveštajna služba zaštite bilja ove nedelje poručuje da se na teritoriji naše zemlje usevi uljane repice iz ranijih rokova setve nalaze u različitim fazama razvoja listova (BBCH 12-14), dok se usevi iz kasnijih rokova setve nalaze u različitim fazama klijanja i nicanja (BBCH 01-09). Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo jaja i tek ispiljenih pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae). U toku je polaganje jaja i početak piljanja pagusenica ove štetočine.

Uljana repica Foto:Pixabay

Vremenski uslovi u proizvodnji koji uključuju toplo i suvo vreme, veoma pogoduju razvoju navedene štetočine, te se u narednom periodu očekuje intenzivnije piljenje pagusenica.

Najveće štete od ishrane pagusenica nastaju u početnim fazama razvoja uljane repice kada usled jačeg napada može doći do golobrsta.

Preporuka za proizvođače je pregled useva na prisustvo ove štetočine i po postizanju praga štetnosti od 1 pagusenice po biljci ili 50 pagusenica po m2, primena hemijskih mera zaštite nekim od registrovanih insekticida:

Registrovani insekticidi
PreparatAktivna materijaDoza/koncentracija
Decis 2,5 EC, Polux, Konfuzijadeltametrin0,2-0,3 l/ha
Gromlambda-cihalotrin 0,2-0,25 l/ha
Fastac 10 ECalfa-cipermetrin0,1 l/ha

Osim toga, na pojedinim parcelama je registrovano i prisustvo larvi pamukove sovice (Helicoverpa armigera) koje se isto ishranjuju lisnom masom i mogu pričiniti značajne štete, kao i krilatih formi vaši (Aphididae) koje imaju veoma značajnu ulogu u prenošenju fitopatogenih virusa (u proteklim sezonama je potvrđeno prisustvo virusa žutice postrne repe – Turnip yellows virus, TuYV)). Navedeni insekticidi za suzbijanje repičine lisne ose delovaće i na suzbijanje ovih štetočina.

Izvor: Prognozno – izveštajna služba zaštite bilja

 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica