Svet poljoprivrede Prodavnica

Talisman, Skaut & Plamen – Vodeći preparati za uspešno suzbijanje korova u usevima kukuruza

Setva kukuruza je obavljena u optimalnom periodu prema analizi stručnjaka kompanije Galenika Fitofarmacija. 

„Kukuruz ima razvijena dva, ili tri prava lista. Ali, ima i prisutnih uskolisnih i širokolisnih korova. Najveći problem je suzbijanje divljeg sirka iz rizoma“, navodi dip. inž. Nešković.

Iz ove kompanije preporučuju preparat Talisman za uspešno suzbijanje divljeg sirka. Preporučena upotreba je 1.25 l/ha.

Primenom kombinacije herbicida Talisman i Plamen suzbiće se i širokolisni korovi. Preporučena primena je 0.5 – 0.7 l/ha.

Kasniji tretmani u kukuruzu

Za kasnije tretmane preporučen je preparat Skaut.

Preparat Skaut se može primeniti od drugog do osmog lista. To pruža mogućnost da sami utvrdimo kada je najveća zastupljenost korova. Ovaj preparat rešava probleme svih tvrdokornih širokolisnih korova u kukuruzu“, navodi Nešković.

Preporučena primena je 0.25 l/ha.

Sagovornik: dipl. inž. Miloš Nešković

Komentari