Suzbijte kukuruznu zlaticu – vodite računa o plodosmeni

Suzbijte kukuruznu zlaticu – vodite računa o plodosmeni

Jedna od štetočina koja prezimljava u zemlji i koja može da napravi velike štete u usevima kukuruza je kukuruzna zlatica. Više o tome kako je suzbiti pročitajte u sledećem tekstu.

Kukuruz - © Pixabay

Odrasla jedinka kukuruzne zlatice je dimenzija 6 – 7 mm, žuto smeđe osnovne boje tela, sa uzdužnim tamnim prugama na pokriocima. Odlični su letači, mada njihovom širenju doprinose i vetrovi. Ima jednu generaciju godišnje a useve kukuruza oštećuju i imago i larva, ali glavne štete nanose larve ishranom na korenu kukuruza.

Prezimi u zemljištu u stadijumu jajeta. Ukoliko su zime blaže nivo prezimljavanja jaja je veći. Kvalitetna osnovna obrada u jesen kao i jači mrazevi bez snežnog pokrivača negativno utiču na nivo prezimljavanja jaja. Razvoj larvi ( krajem proleća ) uslovljeno je temperaturom zemljišta. Larva je izdužena, tanka, bele boje sa tamnom glavom. Žive u zemljištu a hrani se najpre korenovim dlačicama i sitnijim delovima korena, a kasnije primarnim korenom u koji se ubušuju i i na kraju pregrizaju, i to u blizini glavnog stabla. Zbog oštećenja korenovog sistema biljka gubi uporište u zemljištu, posle jačih kiša i vetrova dolazi do poleganja. Pri tom javlja se karakterističan simptom ʺguščiji vratʺ.

Primena organskih principa proizvodnje u ratarstvu

Odrasli insekti se pojavljuju obično od polovine juna. Pre cvetanja kukuruza hrane se listovima pri čemu nastaju crtičasta oštećenja nalik oštećenjima od žitne pijavice. Kada kukuruz počne da cveta prelaze na metlicu, potom klip, hrane se polenom i svilom, i na vrhu klipa.

Gajenje useva u monokulturi smanjuje prinos

Kao posledica ishrane na tek izašloj svili, pre oprašivanja, dolazi do „šišanja“ svile, izostaje oplodnja, nastaju rehuljavi klipovi. Ženke kukuruzne zlatice polažu jaja u zemljište u blizini korenovog sistema. Na broj položenih jaja utiče kvalitet ishrane, temperatura, vlaga, svetlost. Najveći broj položenih jaja je u oraničnom sloju na dubini oko 35 cm (zavisno od tipa zemljišta).


Kukuruz - © Pixabay

Za praćenje pojave i brojnosti odraslih jedinki kukuruzne zlatice koriste se žute lepljive ploče sa feromonima, koje se postavljaju na stablo kukuruza u visini klipa, u junu, u vreme pojave prvih odraslih jedinki. Prisustvo i brojnost larvi može se utvrditi uzimanjem zemljišnih uzoraka. Ovo je štetočina monokulture, pa je plodosmena osnovna i najbolja mera zaštite.

Odmaranjem zemljišta povećava se njegova biološka snaga


Larva koja se izlegne u polju bez kukuruza ostaje bez hrane. Pošto polaže jaja u poljima kukuruza, kukuruz ne treba gajiti u monokulturi. Na parcelama gde je kukuruz bio sa sojom u plodosmeni, kukuruzna zlatica se prilagodila da svoj razvojni ciklus provede i u soji (sojina varijanta zlatice).

Važnu ulogu u borbi sa njom ima i izbor hibrida. Hibridi dobro prilagođeni uslovima područja u kojem se gaje, posebno oni koji razvijaju moćan korenov sistem, bolje podnose napad ovih štetočina. Kukuruz je sposoban da do određenog nivoa regeneriše izgubljenu biljnu masu koju pojedu larve, i podnese nastale štete (u slučaju slabijeg napada).


9 zlatnih pravila plodoreda u organskoj proizvodnji

Od značaja je i ranija setva, kako bi biljke razvile korenov sistem pre piljenja larvi i tako postale otpornije na njihov napad, ali i ranije završile cvetanje, pre pojave imaga. Seme tretirano insekticidima, mera koja pomaže kod drugih zemljišnih štetočina, može pomoći i kod zaštite hibrida kasnijih rokova setve. Primena zemljišnih insekticida u vreme setve takođe.

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe

Autor: dipl.inž.polj. Bojana Karapandžić PSSS Leskovac

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica