ŠTETOČINE prete PARADAJZU zbog tropskih temperatura! EVO kako da ga SAČUVATE!

ŠTETOČINE prete PARADAJZU zbog tropskih temperatura! EVO kako da ga SAČUVATE!

Prisustvo različitih štetočina veoma šteti mnogim zasadima i usevima, među kojima je i PARADAJZ. Od druge dekade juna poljoprivrednu proizvodnju je okarakterisalo odsustvo padavina i visoke temperature (i do 13 tropskih dana) što je izuzetno povoljno uticalo na razvoj grinja, pa treba obratiti pažnju. Stručnjaci iz PIS-a dali su preporuke kako sačuvati paradajz tokom narednog perioda.

U usevima i zasadima, naročito na jabuci, višnji, lubenici, dinji, paradajzu, soji, se registruje povećano prisustvo sledećih štetnih grinja: običnog paučinara, crvene voćne grinje i rđastih grinja.
Ove štetočine žive na naličju lista gde se hrane sisajući sokove biljaka. Kod napadnutih biljaka povećava se transpiracija, smanjuje intenzitet fotosinteze što za posledicu ima skraćenje vegetacije, zaostajanje u porastu i formiranje manjih i sitnijih plodova.

U najavi je talas tropskih temperatura koje mogu dovesti do prenamnoženja ovih štetočina i nastanka šteta u usevima i zasadima.
Navedene, ugrožene, biljne vrste treba redovno obilaziti i pregledati na prisustvo grinja i po potvrdi prisustva potrebno je sprovesti mere zaštite registrovanim akaricidima.
Prilikom suzbijanja grinja treba koristiti veću količinu vode uz dodatak okvašivača ili mineralnog ulja. Za efikasno suzbijanje preporučuju se dva vezana tretmana u razmaku od 7 dana.

Lisne vaši i stenice

Kod paradajza koji se gaji na otvorenom, uočeno je prisustvo lisnih vaši (Aphididae), bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum) kao i različitih larvenih stupnjeva zelene povrtne stenice (Nezara viridula).

U cilju suzbijanja VAŠI, proizvođačima se preporučuje primena nekog od sledećih insekticida:

  • Teppeki, Afinito (a.m.flonikamid) u količini 0,06-0,1kg/ha ili
  • Mospilan20 SG,Volley 20 SP (a.m.acetamiprid) u količini 0,25kg/ha.

Na parcelama gde se uoči prisustvo zelene povrtne stenice, preporučuje se primena insekticida:

  • Scatto (a.m. deltametrin) u količini 0,18-0,42 l/ha.

Zbog visokih dnevnih temperatura koje se najavljuju za naredni period preporučuje se da se tretmani izvrše u kasnijim večernjim satima.

Moljac paradajza

Proizvođačima se preporučuje da pregledaju useve i u ukoliko registruju prisustvo ove štetočine, primene insekticidni tretman nekim od preparata:


  • Exalt (a.m.spinetoram ), u količini 2 – 2,4 l/ha (karenca 3 dana) ili
  • Sever, Triton (a.m.emamektin-benzoat ), u količini 1,5-2 kg/ha (karenca 3 dana).

Izuzetno je važno i dalje nastaviti sa sprovođenjem i nepesticidnih mera borbe protiv moljca paradajza:

– praćenje prisustva moljca paradajza pomoću feromonskih klopki;

– postavljanje vodenih klopki za masovno izlovljavanje;


– primena insekatskih mreža;

– pravljenje predulaza u plastenike i staklenike;


– uništavanje korovskih biljaka domaćina.

Plamenjača i crna pegavost paradajza

U cilju zaštite biljaka od patogena prouzrokovača plamenjače paradajza (Phytophtora infestans) i crne pegavosti paradajza (Alternaria solani), za čiji razvoj pogoduju uslovi visoke temperature i visoke relativna vlažnost vazduha koji su prisutni u plastenicima, proizvođačima se preporučuje da sprovedu I fungicidni tretman:

  • Ridomil Gold R (a.m.bakar-oksihlorid + metalaksil) 5 kg/ha (karenca 3 dana) ili
  • Revus Top (a.m. mandipropamid + difenokonazol) 0,45-0,6 l/ha (karenca 3 dana)

Izvor: PIS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica