Kako odabrati dobar biostimulator? – Šta je bolje – Megafol ili aminokiseline?

Kako odabrati dobar biostimulator? – Šta je bolje – Megafol ili aminokiseline?

Na tržištu postoji veliki broj različitih folijarnih hraniva, biostimulatora i drugih proizvoda koji sadrže aminokiseline, pa je zaista teško za snalaženje. Odabrati proizvod koji će, primenjen u pravo vreme, doneti korist koju očekujemo verovatno je najteže. Obično se polazi od poverenja u proizvođača.

Preparat Megafol

Ko je, u stvari Valagro, proizvođač biostimulatora Megafol?

Valagro – Gde nauka služi prirodi

Valagro je italijanska firma, postoji od 1980. a od pre par godina je u vlasništvu kompanije Syngenta. Logično, Syngenta kao jedan od lidera u inovacijama u agro biznisu tražila je sebi sličnu kompaniju. Čak i sam pojam – biostimulator, stvoren je u Valagru, a danas je u širokoj upotrebi u čitavom svetu. Veliki deo biostimulatora koji su na tržištu zapravo su napravljeni po uzoru na ono što je kreirao Valagro.

 •  Valagro je inovativna kompanija koja za svoja istraživanja koristi jedinstvenu GeaPower platformu. U pitanju je ogromna digitalna baza podataka sa sopstvenim istraživanjima i radovima iz oblasti fiziologije biljaka iz celog sveta. Platforma je opremljena softverom koji povezuje ove podatke, skraćujući put istraživačima. Na taj način dolazi se do zaključaka o jedinjenjima koja imaju značaj u fiziološkim procesima. Takođe, koriste se saznanja iz savremenih multidisciplinarnih nauka kao što su genomika i fenomika. Nijedna druga kompanija iz ove oblasti nema ovakav pristup.
 • U svom radu Valagro koristi biljne materijale, a kompanija je razvila sopstvene metode ekstrakcije.
 • Valagro je od 2003. godine vlasnik firme Algea iz Norveške. Inače, Algea postoji od 1937. godine i prva je firma koja je počela da se bavi ekstrakcijom alge Ascophylum nodosum. Istovremeno, najveći su svetski proizvođač ovog ekstrakta i u Valagru obično kažu – „ ako neko poznaje alge onda smo to mi“.
 • Megafol je pionirski i najprodavaniji proizvod gde su osnova aminokiseline (isključivo biljnog porekla). Pokriva u svetu oko 3 miliona hektara.
 • Valagro je najveći svetski proizvođač biostimulatora.

Megafol ili aminokiseline?

Aminokiseline su jedinjenja koja prethode stvaranju proteina. Stvaraju ih biljke uz pomoć procesa fotosinteze, vezuju se u lance i grade polipeptide, a ovi dalje proteine. U stresnim situacijama (mraz, suša, fitotoksije itd.) biljka troši veliku količinu energije za sintezu aminokiselina, pa brže propada. Dodavanje aminokiselina skraćuje put, štedi energiju, zato biljka brzo ozeleni i ponovo se aktivira usvajanje hraniva.

Biljka usvaja samo L-aminokiseline. Postoje dva načina dobijanja aminokiselina: iz biljnog materijala (hemijskom ili enzimskom hidrolizom) i životinjskog materijala (otpad iz klanica). Od juna ove godine bi trebalo da stupi na snagu nova regulativa EU po pitanju biostimulatora. Biće potrebno dokazivanje stimulativnih efekata (oficijelni ogledi) i deklarisanje porekla. Zasigurno aminokiseline životinjskog porekla neće moći da se koriste posle cvetanja u bilo kojoj biljnoj vrsti. Razmatra se njihova potpuna zabrana u voću i povrću.

Megafol

Megafol – štiti i od najjačih udaraca

Proizveden isključivo od pažljivo odabranih biljnih ekstrakta, dobijen je enzimskom hidrolizom koja omogućava izdvajanje potrebnih aminokiselina u visokom procentu. Valagro tehnologija omogućuje precizno i balansirano komponavanje jedinjenja za maksimalnu efikasnost.

Megafol je biostimulator koji sadrži sledeće komponente:


 1. 1L-Aminokiseline – oblik koji biljke mogu da usvoje. Zahvaljujući GEAPOWER tehnologiji sve potrebne aminokiseline su prisutne u Megafolu i to u obliku koji biljka zaista i usvaja. Na primer: glicin i glutaminska kiselina su važni za sintezu hlorofila i samim tim za fotosintezu. Arginin, alanin, izoleucin, valin i tirozin – ubrzavaju oporavak nakon stresa.
 2. Betaini – ključna uloga im je u prevazilaženju stresa. Štite ćeliju od dehidracije zbog mraza ili suše. Regulatori osmoze. Ima ih dovoljno samo u specifičnom biljnom materijalu (pojedine biljke iz familije Chenopodiacee).
 3. Vitamini – učestvuju u enzimskim procesima. Antioksidansi. Važni za zaštitu od štetnog sunčevog zračenja. Ima ih samo u biostimulatorima biljnog porekla.
 4. Biomolekuli – ostale važne organske komponente prisutni u biljnom materijalu.

Megafol je prva pomoć u stresnim uslovima:

 1. Prolećni mrazevi – preporučuje se primena Megafol 2-3 l/ha najmanje 6 h pre početka mraza. Aktivni sastojci (betaini, glutaminska kiselina, prolin) akumuliraju se u međućelijskom prostoru, regulišu osmotski pritisak u ćeliji, zgušnjavaju citoplazmu i onemogućuju stvaranje kristala leda.
 2. Suša – primena na početku sušnog perioda, doza 2-3 l/ha. Sprečava dehidraciju ćelija.
 3. Stres od toplotnog udara – primeniti pre najavljenih visokih temperatura i nakon prestanka stresa. Tokom berbe osetljivih voćnih vrsta (malina, jagoda, breskva, borovnica).
 4. Posle poplava – primena Megafola nakon plavljenja omogućuje značajno brži oporavak.
 5. Grad – nakon pojave grada, brži oporavak i zarastanje tkiva.
 6. Ublažavanje pojave fitotoksije kod primene herbicida.
 7. Nakon izlaska iz zime strnih žita, zajedno sa prvim tretmanom protiv korova i bolesti (1-2 l/ha).

Aminokiseline životinjskog porekla – dobijaju se u 99% slučajeva iz klaničnog otpada (krv, kosti, koža, iznutrice) hemijskim cepanjem. Postupak je brz i jeftin, prvo se materijal samelje u masu koja se skuva u autoklavu (da bi se uništili štetni mikroorganizmi), a potom uz pomoć sumporne kiseline pocepa na aminokiseline, u meri koliko je moguće. Još uvek nova regulativa o označavanju ovakvih proizvoda nije stupila na snagu pa u deklaraciji obično stoji da su „prirodnog“ porekla, naglašava se visok sadržaj ukupnih aminokiselina dok je sadržaj slobodnih L-aminokiselina najčešće niži. Npr. 50-80 % ukupnih aminokiselina a 5-10% slobodnih. Na tržištu dominiraju ovakvi proizvodi („imamo jeftine aminokiseline“).

Na samom kraju treba reći da je Megafol kompletan proizvod koji sadrži savršeno izbalansirane biljne sastojke u oblicima i odnosima potrebnim da biljka smanji uticaj stresa, aktivira usvajanje hraniva i stvori prinos koji očekujemo.

Sponzorisan članak, Savacoop


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica